Představujeme školení řidičů - Hospodárná a ekologická jízda

Hospodárná a ekologická jízda

V posledních  číslech Transport magazínu jsme zahájili sérii článků informujících o obsahu jednotlivých témat profesního školení řidičů. Tématem Bezpečná a defenzivní jízda provedl lektor Ing. Bohumil Krajča,  tématem První pomoc lektorka Ing. Květa Batovcová a Dopravními předpisy vám představil pplk. Mgr. Jindřich Komárek Ph.D.

Již čtvrtý článek v pořadí a další téma profesního školení řidičů. Téma, které při správném využití v praxi může přinést firmě lepší efektivitu a ušetřit i na nákladech z provozu vozidel.

Náš přednášející s lektorskou ale i praktickou zkušeností z provozu dopravní firmy, pan PAVEL LACINA, vám představí téma

HOSPODÁRNÁ A EKOLOGICKÁ JÍZDA.

Úsporná jízda v praxi, aneb proč se snažit jezdit úsporně?

„Mnohem dříve, než náš současný svět postihlo několikanásobné zdražování energií a paliv, se firmy a zejména výrobci užitkových vozidel, jež najezdí mnoho tisíc kilometrů ročně, začaly zabývat úsporou paliva a snížení opotřebení vozidla při jízdě, a z toho plynoucí snížení nákladů na jeden ujetý kilometr. Jak známo, v našich zeměpisných šířkách z nákladní dopravy neplyne příliš vysoký zisk. Dobře se dýchá především velkým společnostem, které dohánějí ziskovost rozsáhlým vozovým parkem a celkovým objemem přeprav.

Ale i velké společnosti dnes musí velmi dobře počítat a sledovat své náklady. Výrobci vozidel jim v této oblasti velmi významně vycházejí vstříc. Prakticky všichni významní výrobci užitkových vozidel nabízejí systémy pro úsporu paliva vlastního vozidla a systémy vyhodnocování jízdního stylu řidiče. Především styl jízdy řidiče, zejména jeho motivace a schopnost jezdit úsporně hrají nejdůležitější roli v konečné ziskovosti přepravy. Aby mohl řidič jezdit s dobrými výsledky ve spotřebě paliva, musí být především velmi dobře seznámen se základními principy úsporné jízdy, a hlavně se všemi systémy vozidla, jež mu k tomuto účelu výrobce poskytuje. Zatímco základní princip úsporné jízdy je veskrze stejný, systémy jednotlivých vozidel a princip ovládání se mohou lišit značku od značky. Lze však bez nadsázky tvrdit, že proškolený a motivovaný řidič může dosáhnout změnou jízdního stylu a znalostí všech nabízených systémů úspory paliva pět až sedm procent. Pokud toto číslo začneme jednoduchým způsobem násobit kilometry ujetými například za rok a počtem vozidel ve firmě, dostáváme se k velmi zajímavým cifrám.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že ne všichni řidiči tuto problematiku dobře chápou, a ne vždy si dokáží připustit, že něco dělají špatně. Proto si myslím, že školení úsporné jízdy a s ním velmi úzce spjaté školení defenzivní jízdy, mají veliký význam na cestě k příznivé spotřebě paliva a zvýšení bezpečnosti provozu na našich silnicích. I zde platí ono okřídlené, totiž, že investice do vzdělání se vždy v dobrém vrátí. Proto doporučujeme vašim řidičům školení defenzivní a úsporné jízdy z úst zkušených lektorů.“

Školení hospodárné jízdy můžete objednávat online či u zaměstnanců Česmad Bohemia, školení se konají po celé ČR po celý rok. Budete-li mít zájem o školení na klíč u vás ve firmě, rádi za vámi přijedeme.

Těšíme se na vás.

Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA

Zveřejněno dne: 24. května 2023 |  Autor: Bc. Veronika Kudová, školicí středisko ČESMAD BOHEMIA

E-shop