Představujeme školení řidičů - Bezpečná a defenzivní jízda

Bezpečná a defenzivní jízda

 

Profesní školení řidičů již dávno není jen o pracovních režimech či o práci s digitálním tachografem, a rozhodně nemusí být nuda!

 

 

 

 

Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA má pro řidiče profesionály velmi širokou nabídku témat, ze které mohou vybírat:

 • Bezpečná a defenzivní jízda
 • Hospodárná a ekologická jízda
 • Pracovní režimy řidičů
 • Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
 • Obsluha digitálního tachografu
 • Uložení a upevnění nákladu
 • Dopravní předpisy aktuálně
 • Mezinárodní dopravní předpisy
 • Doklady řidiče, vozidla a nákladu
 • Dopravní nehody
 • Silniční kontroly
 • První pomoc
 • Řidič, reprezentant firmy – přeprava osob
 • Bezpečný řidič
 • Péče o cestující se zdravotním postižením
 • Změny v pracovních režimech a tachografech

 

Jak sami vidíte, nabídka je opravdu rozličná a každý rok můžete absolvovat jiné téma. Touto cestou bychom vám rádi jednotlivá školení představili. A kdo jiný by měl hovořit o profesním školení řidičů než naši lektoři, specialisti ve svém oboru.

Prvním tématem je BEZPEČNÁ A DEFENZIVNÍ JÍZDA, kterou vám představí Ing. Bohumil Krajča, MBA. Ph.D., kvalifikovaný lektor školení odborné způsobilosti řidičů s více jak dvacetiletou praxí a dispečerskou zkušeností.

 

„Každá jízda z hlediska bezpečnosti provozu je ovlivněna typem, druhem a vybaveností vozidla, dále druhem pozemní komunikace, ale zejména řidičem. O tomto svědčí i fakt, že více než 90 % všech dopravních nehod způsobují samotní řidiči. I z tohoto důvodu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. zařadila do svých pravidelných profesních školení téma „Bezpečná a defenzivní jízda“.

Uvědomujeme si, že zvýšení bezpečnosti silničního provozu můžeme zajistit zejména upozorňováním rizikového či nebezpečného chování řidičů za volantem. Chceme tím docílit skutečnosti, aby si každý řidič uvědomil, ale zejména vyhodnotil své každodenní jednání a chování při jízdě ve svých firmách a přepravních společnostech. Začleněním tohoto tématu školení (bezpečná a defenzivní jízda) chceme působit a seznamovat tuto kategorii řidičů se základními zásadami bezpečné jízdy, rizikovými situacemi v dopravě, s faktory, jež ovlivňují mladší a starší řidiče a základními pravidly pro bezpečnou a defenzivní jízdu. Tyto otázky, v rámci vymezeného času pro školení, doplňujeme také vzájemnou výměnou zkušeností řidičů.

Za velmi účinné a osvědčené metody, jež naši lektoři používají, jsou praktické videoukázky z reálného provozu na pozemních komunikacích. Zde si řidiči uvědomí jednak, že i oni se občas se stejnými situacemi potkávají. Někdy je způsobují sami a někdy ti druzí. Důležité pro nás, ale i samotné řidiče či dopravce, je, že si řidič tyto situace uvědomí a je konfrontován se správným jednáním či chováním v těchto situacích. Ve fázi pořádání našich školení je z našeho pohledu prvořadé, aby si řidič tyto situace hlavně sám uvědomil. Dalším cílem tohoto tématu je působit preventivně. Tím, že řidičům ukážeme či vysvětlíme nejen rizikové faktory při jízdě řidiče, ale zejména je seznámíme se správným chováním v různých situacích v provozu. Chceme docílit toho, aby si řidič uvědomoval, že nebezpečnou a rizikově působící jízdou neovlivňuje jen sám sebe, ale ohrožuje na životě a zdraví spolucestující nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Z pohledu řidiče nákladních vozidel jsou to zejména chodci a cyklisté.

Školení daného tématu naši lektoři doplňují i praktickými cvičeními. Jsou to například testy na zjištění zraku, tzn. jak řidiči vidí či vnímají rozlišení odstínů barev. To je jeden z mnoha faktorů, jež ovlivňuje zejména bezpečnost jízdy. Dalším příkladem praktické části je i samotné vyzkoušení chůze s brýlemi simulující opilost či účinky drog a halucinogenních látek.

Při každém profesním školení, bez ohledu na vybrané téma, seznamujeme řidiče s aktuálními hlavními změnami pravidel v provozu na pozemních komunikacích a upozorňujeme na trvale platné podmínky pro řidiče profesionály. Jedná se zejména o sledování svého zdravotního stavu, o zákonných podmínkách odborné způsobilosti řidiče, o stanovených prohlídkách dopravním psychologem či otázky spojené s řidičským oprávněním a řidičským průkazem.

Věříme, že i toto téma školení bude považováno za důležité nejen pro řidiče, ale bude poptáváno samotnými přepravními firmami a společnostmi pro své řidiče. Tímto můžeme preventivně působit za ohleduplnější a bezpečnější provoz na našich komunikacích.“

 

 

Zveřejněno dne: 27. února 2023 |  Autor: Bc. Veronika Kudová, školicí středisko

E-shop