Konzultační semináře v silniční dopravě

Znáte nejnovější legislativní změny v tuzemské i mezinárodní silniční dopravě?

obálka 2019
  • Silniční doprava patří k oborům, kde neustále probíhá poměrně dynamický proces legislativních změn. Zvláště provozování mezinárodní dopravy znamená obsáhnout pestrý a rozsáhlý rámec předpisů a standardů od techniky po právo, obchod či daně.
  • Ke každé odborné oblasti, která se týká silniční nákladní dopravy nebo dopravy osob nabízíme konzultační semináře na vysoké expertní úrovni s aktuálními legislativními novinkami.
  • KONZULTAČNÍ SEMINÁŘE slouží nejen pro výklad novinek v dopravě, ale především se můžete s lektorem, odborníkem na dané téma pobavit o konkrétních situacích ve vaší firmě. Semináře jsou na min. 4-5 hodin. Je tedy spousta času věnovat se jednotlivým účastníkům školení. (je zde více informací oproti webinářům, kde se dozvíte jen v krátkosti nejnovější a nejdůležitejší informaci ve zkratce bez možnosti konzultace)

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
02.02.2023 Případová studie nanečisto Brno 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
07.02.2023 Správné uložení nákladu Hradec Králové 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
09.02.2023 Nestřílejte ceny od boku! České Budějovice 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
16.02.2023 Dispečer autobusové dopravy Brno 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
16.02.2023 Případová studie nanečisto Ostrava 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
21.02.2023 Režim práce řidičů Ústí nad Labem 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
23.02.2023 Dispečer nákladní dopravy Ostrava 7000 / 6000 (Kč bez DPH)*
23.02.2023 Používáme SW TaGra Brno 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
02.03.2023 Případová studie nanečisto Brno 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
07.03.2023 Dispečer nákladní dopravy Hradec Králové 7000 / 6000 (Kč bez DPH)*
15.03.2023 Režim práce řidičů České Budějovice 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
16.03.2023 Dispečer nákladní dopravy Brno 7000 / 6000 (Kč bez DPH)*
16.03.2023 Režim práce řidičů Ostrava 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
22.03.2023 Případová studie nanečisto Ostrava 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
23.03.2023 Používáme SW TaGra Ostrava 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
04.04.2023 Režim práce řidičů Hradec Králové 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
06.04.2023 Případová studie nanečisto Brno 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
11.04.2023 Případová studie nanečisto České Budějovice 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
13.04.2023 Dispečer nákladní dopravy Praha 4 7000 / 6000 (Kč bez DPH)*
18.04.2023 Správné uložení nákladu Brno 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*

1 2 3 4

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop