Konzultační semináře v silniční dopravě

Znáte nejnovější legislativní změny v tuzemské i mezinárodní silniční dopravě?

obálka 2019
  • Silniční doprava patří k oborům, kde neustále probíhá poměrně dynamický proces legislativních změn. Zvláště provozování mezinárodní dopravy znamená obsáhnout pestrý a rozsáhlý rámec předpisů a standardů od techniky po právo, obchod či daně.
  • Ke každé odborné oblasti, která se týká silniční nákladní dopravy nebo dopravy osob nabízíme konzultační semináře na vysoké expertní úrovni s aktuálními legislativními novinkami.
  • KONZULTAČNÍ SEMINÁŘE slouží nejen pro výklad novinek v dopravě, ale především se můžete s lektorem, odborníkem na dané téma pobavit o konkrétních situacích ve vaší firmě. Semináře jsou na min. 4-5 hodin. Je tedy spousta času věnovat se jednotlivým účastníkům školení. (je zde více informací oproti webinářům, kde se dozvíte jen v krátkosti nejnovější a nejdůležitejší informaci ve zkratce bez možnosti konzultace)

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
16.04.2024 Režim práce řidičů Plzeň 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
17.04.2024 Dispečer autobusové dopravy Praha 4 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
17.04.2024 Nestřílejte ceny od boku! Praha 4 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
25.04.2024 Správné uložení nákladu České Budějovice 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
25.04.2024 Správné uložení nákladu Brno 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
02.05.2024 Případová studie nanečisto Brno 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
14.05.2024 Dispečer nákladní dopravy Brno 7000 / 6000 (Kč bez DPH)*
14.05.2024 Správné uložení nákladu Hradec Králové 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
14.05.2024 Případová studie nanečisto Praha 4 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
15.05.2024 Používáme SW TaGra České Budějovice 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
16.05.2024 Režim práce řidičů Ústí nad Labem 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
16.05.2024 Případová studie nanečisto Plzeň 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
21.05.2024 Dispečer autobusové dopravy Hradec Králové 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
23.05.2024 Dispečer nákladní dopravy Plzeň 7000 / 6000 (Kč bez DPH)*
04.06.2024 Používáme SW TaGra Hradec Králové 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
06.06.2024 Případová studie nanečisto Brno 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
11.06.2024 Používáme SW TaGra Ostrava 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
11.06.2024 Používáme SW TaGra Brno 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
11.06.2024 Nestřílejte ceny od boku! Plzeň 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*
19.06.2024 Režim práce řidičů České Budějovice 3500 / 3000 (Kč bez DPH)*

1 2 3

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop