Pravidelné profesní školení řidičů

DeskyCarlos1
  • V průběhu platnosti průkazu, musí každý řidič absolvovat 35 hodin zdokonalovacího školení v pravidelných ročních kurzech v rozsahu 7 hodin.
  • Řidiči je účast zaznamenána do formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“. Potvrzená účast na školení je podmínkou vydání nového průkazu.
  • Školení může být cíleně zaměřeno na potřeby firmy, případně konkrétních řidičů. Za tímto účelem vám nabízíme 15 specializovaných tematických modulů, které přednáší odborníci dané oblasti.
  • Ke každému tématu obdrží účastník odbornou brožurku a desky „Řidičova knihovna", do kterých si může zakládat jednotlivé publikace a vytvořit si tak postupně vlastní řidičovu příručku.

Přihlaste se nejméně 2 dny před termínem školení!

Vezměte si s sebou doklad profesní způsobilosti!

Připojené soubory

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
18.09.2021 Pracovní režimy řidičů Hradec Králové 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
18.09.2021 Obsluha digitálního tachografu Praha 4 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
18.09.2021 Pracovní režimy řidičů České Budějovice 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
18.09.2021 Silniční kontroly Brno 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
24.09.2021 Bezpečný řidič Praha 4 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
25.09.2021 Pracovní režimy řidičů Ústí nad Labem 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
25.09.2021 Silniční kontroly Plzeň 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
25.09.2021 Silniční kontroly Ostrava 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
02.10.2021 Pracovní režimy řidičů Brno 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
02.10.2021 Dopravní předpisy aktuálně České Budějovice 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
04.10.2021 Bezpečná a defenzivní jízda Hradec Králové 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
04.10.2021 Silniční kontroly Praha 4 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
09.10.2021 Obsluha digitálního tachografu Ostrava 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
11.10.2021 Pracovní režimy řidičů Plzeň 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
16.10.2021 Silniční kontroly Brno 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
16.10.2021 Mezinárodní dopravní předpisy České Budějovice 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
16.10.2021 První pomoc Praha 4 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
16.10.2021 Pracovní režimy řidičů Olomouc 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
23.10.2021 Dopravní předpisy aktuálně Plzeň 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
23.10.2021 Dopravní předpisy aktuálně Hradec Králové 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*

1 2 3

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop