ADR podlimitní množství

Všem bezpečnostním poradcům, členům Klubu DGSA i ostatním z oboru přinášíme zkušenosti z praxe..

Znacky

 

Dohodě ADR podléhá i přeprava podlimitního množství nebezpečných věcí

 

 


V praxi se neustále opakuje chybné tvrzení, že při podlimitní přepravě nebezpečných věcí podle 1.1.3.6 ADR se nemusí nic plnit.

Není to pravda! Nejedná se totiž o úplné, ale částečné "vynětí z platnosti" Dohody ADR!
Splněny musí být minimálně následující požadavky:

dále platí

  • požadavky na balení a značení kusů
  • ustanovení o zákazu společné nakládky
  • ustanovení o dozoru nad vozidly

Velkou výhodou tohoto režimu je, že nemusí být vozidlo označeno dle ADR, takže příliš neláká kontrolní orgány zaměřené na ADR,
ale pokud by přesto bylo zjištěno porušení výše uvedených bodů, stále hrozí poměrně vysoká pokuta.

 

Výše uvedené odborné školení ADR PRO OSTATNÍ OSOBY dle bodu 8.2.3. můžete absolvovat v kterémkoliv termínu školení řidičů ADR během druhého dne školení (zpravidla sobota).

Přihlásit se můžete také zde

Zveřejněno dne: 12. srpna 2019 |  Autor: i.jančíková

E-shop