ADR pro ostatní osoby (odborné školení)

Školení je povinné pro odpovídající zaměstnance silničních dopravců, odesilatelů, personál provádějící nakládku a vykládku nebezpečných věcí a personál zasilatelských organizací. Je rovněž povinné pro řidiče provádějící přepravu v tzv. vyňatém, omezeném a „podlimitním" množství.

Standardně se koná v rámci školení ADR pro řidiče.
Můžete si vybrat místo konání a termín, pro přihlášení použijte kontakt na příslušného referenta.

délka školení: 1 den

Cena (bez DPH): 2300/1500Kč (pro členy Sdružení ČB, nebo Klubu DGSA)

  • vybrané části Dohody ADR
  • všeobecné bezpečnostní školení - např. požadavky předepsané pro přepravu nebezpečných věcí
  • specifické školení - např. úkoly a odpovědnost, týkající se silniční dopravy nebezpečných věcí
  • bezpečnostní školení - např. rizika a nebezpečí, vyplývající z přepravy nebezpečných věcí, rizika zranění, podmínky nakládky a vykládky

Podrobný popis školení

Školení je pořádáno v návaznosti na příslušná ustanovení Dohody ADR.

Osoby, jejichž pracovní povinnosti se týkají silniční přepravy nebezpečných věcí, musí být podle kapitoly 1.3 ADR vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně.

Školení obsahuje požadavky dohody ADR na všeobecné bezpečnostní školení, specifické školení a bezpečnostní školení. Vstupem v platnosti nového znění Dohody ADR by se měli pracovníci na všech pozicích, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými věcmi, seznámit s ustanoveními, které se týkají jejich pracovních povinností.

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
26.09.2017 ADR pro ostatní osoby Plzeň 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop