Akademie silniční dopravy (cyklus školení)

pro odborné pracovníky silniční nákladní a osobní dopravy

Desky ASD


Pro koho je kurz určen?

  • cyklus kurzů se zabývá širokým spektrem témat nejen z oblasti dopravy
  • ideální průprava pro zvládnutí zkoušky odborné způsobilosti dopravce
  • kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační vzdělávací program a Unií mezinárodní silniční dopravy IRU

Jak dlouho kurz trvá?

  • 4 x dvoudenní školení + 1 den zkouška
  • jeden blok rozdělený zvlášť pro nákladní a autobusovou dopravu

 

Jak je cyklus kurzů ukončen?

  • zkouškou, ta se skládá z testu a případové studie
  • po jejím úspěšném složení získáte certifikát akreditovaného školicího programu Sdružení automobilových dopravců a Unie mezinárodní silniční dopravy IRU

Podrobný popis školení

Kompletní kurz se skládá z dvanácti tematických lekcí organizovaných ve dvoudenních modulech.

BLOK 1

Řízení dopravní firmy
Marketing v dopravě

BLOK 2

Legislativa silniční dopravy, technická základna
Sociální předpisy v dopravě, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BLOK 3

Právní rámec pro podnikání
Ekonomika dopravní firmy

BLOK 4

Autobusová doprava
Předpisy v autobusové dopravě
Pracovní režimy řidičů - přeprava osob, turnusy; náklady a ceny autobusové dopravy

 

Nákladní doprava
Smluvní vztahy v dopravě, celní režimy
Zvláštní druhy dopravy, náklady a ceny silniční nákladní dopravě

ZKOUŠKA

Testování, certifikace

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
02.10.2018 Akademie silniční dopravy (cyklus) Ostrava 24500 / 20500 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop