Do odvolání jsou všechna školení i přihlašování na budoucí školení zrušena.

ZKOUŠKY ADR, BEZPEČNOSTNÍ PORADCI, nař. 561/2006

Zrušená školení/zkoušky ADR pro řidiče, bezpečnostní poradce pro ADR, nař. 561/2006

Koronavirus
 
 
 
 
 
 
 
Vážení dopravci, řidiči, poradci,
 

v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 15.3.2020 č. 215 o přijetí krizového opatření a nařízení Ministerstva dopravy ČR,

se s okamžitou platností ruší všechna školení a zkoušky pro řidiče ADR, pro bezpečnostní poradce ADR a to až do odvolání.

 

V případě, že nějakému držiteli během tohoto opatření, tj. od 16.3.2020, propadne platnost příslušného osvědčení (ADR osvědčení o školení řidiče/osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí), bude připuštěn k následným zkouškám v nejbližším možném termínu v režimu obnovy.

 
Dále Ministerstvo dopravy v souladu s článkem 14.2 nařízení 561/2006 oznámilo, že v době od 16.3. do 15.4. budou české úřady uznávat a tolerovat řidičům nákladních vozidel odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech. Řidiči, kteří vinou kontrol na přechodech nebo i z důvodu jiných hygienických opatření např. u zákazníků, vyvolaných epidemií koronaviru, budou nuceni se odchýlit od stanovených pravidel, musí důvod odchylky nejpozději po dojetí na místo přestávky či odpočinku zaznamenat na výtisk z tachografu nebo na záznamový list. Text oznámení v příloze. Obdobná opatření vyhlašují i některé další státy, pozor však na jejich regionální nebo časovou omezenost. Informace o těchto výjimkách se snažíme aktualizovat na www.prodopravce.cz .
 
 
 
 
Tým školicího střediska ČESMAD BOHEMIA

Zveřejněno dne: 17. března 2020 |  Autor: Bc. Veronika Kudová, školicí a poradenské středisko

E-shop