Pravidelné profesní školení řidičů

Desky nové
  • V průběhu platnosti průkazu, musí každý řidič absolvovat 35 hodin zdokonalovacího školení v pravidelných ročních kurzech v rozsahu 7 hodin.
  • Řidiči je účast zaznamenána do formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“. Potvrzená účast na školení je podmínkou vydání nového průkazu.
  • Školení může být cíleně zaměřeno na potřeby firmy, případně konkrétních řidičů. Za tímto účelem vám nabízíme 16 specializovaných tematických modulů, které přednáší odborníci dané oblasti.
  • Ke každému tématu obdrží účastník odbornou brožurku a desky „Řidičova knihovna", do kterých si může zakládat jednotlivé publikace a vytvořit si tak postupně vlastní řidičovu příručku.

Přihlaste se nejméně 2 dny před termínem školení!

Vezměte si s sebou doklad profesní způsobilosti!

Připojené soubory

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
21.12.2024 Pracovní režimy řidičů Ostrava 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
21.12.2024 Bezpečná a defenzivní jízda Hradec Králové 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
21.12.2024 Silniční kontroly Brno 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
23.12.2024 Obsluha digitálního tachografu Brno 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
27.12.2024 Mezinárodní dopravní předpisy Hradec Králové 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
27.12.2024 Pracovní režimy řidičů Brno 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
27.12.2024 Dopravní nehody Praha 4 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
28.12.2024 Dopravní předpisy aktuálně Tábor 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
30.12.2024 Obsluha digitálního tachografu Plzeň 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
30.12.2024 Hospodárná a ekologická jízda Brno 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
30.12.2024 Bezpečný řidič Praha 4 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
03.01.2025 Pracovní režimy řidičů Praha 4 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*
04.01.2025 Dopravní předpisy aktuálně Hradec Králové 1500 / 1000 (Kč bez DPH)*

1 2 3 4 5

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop