Ozvěny z konference

SILNIČNÍ KONTROLY V OKOLNÍCH STÁTECH

kon4

V konferenčních prostorech v Brně na výstavišti se 12. června uskutečnila odbornou veřejností očekávaná konference

Silniční kontroly v okolních státech.

U jednoho stolu spolu zasedla řada odborníků z Ministerstva dopravy, z kontrolních složek Rakouska a Německa, ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Debatovalo se o platných pravidlech, zjišťovaných závadách a kontrolních postupech státního odborného dozoru při silničních kontrolách. Velký prostor byl ponechán dotazům z publika, jazyková bariéra rozhodně nebyla na překážku vzájemného dorozumění..

Na úvod vystoupil generální tajemník Vojtěch Hromíř, který současně moderoval celý průběh akce.

Pokračoval Jiří Veselý, zástupce Ministerstva dopravy a celý úvodní blok ukončil odborným vstupem Jan Medveď ze Sdružení.

Následovala část, kde zástupci z Německa a Rakouska podrobně popsali odlišnosti a specifika konkrétních systémů silničních kontrol jednotlivých států.

 

Z ohlasů jsme se doslechli, že konference splnila vaše očekávání a že zvolené téma bylo pro řadu z vás profesně přínosné.
Níže jsou připojeny některé z prezentací, jsou vám k dispozici.

Zveřejněno dne: 18. června 2019 |  Autor: iva jančíková, školicí středisko

Související obrázky

kon2 Nová položka kon3 kon5

E-shop