Mýty o "podlimitu" ADR

Jaké podmínky musí a naopak nemusí splňovat řidič při přepravě nákladu, který spadá do tzv. podlimitního množství nebezpečných věcí?

sud


Často se na naši informační linku obrací řidič či dopravce s dotazem, zda ten či onen náklad podléhá ADR, resp. jestli se nejedná o tzv. podlimitní množství nebezpečných věcí. V obecném povědomí totiž panuje mylný názor, že u tzv. „podlimitu" přeprava nepodléhá dohodě ADR a může jej přepravovat bez obav kdokoliv.

Tento rozšířený mýtus je zřejmě způsoben tím, že při přepravě podlimitního množství se vozidlo neoznačuje oranžovými tabulkami a řidič nemusí mít průkaz ADR. To je sice pravda, stále však platí, že se jedná pouze o částečné vynětí z platnosti Dohody ADR, tedy některé povinnosti se splnit nemusí, zbývající musí.

 

Co se tedy u přepravy „podlimitu" nemusí?

 • vozidlo se neoznačuje oranžovými tabulkami
 • řidič nemusí mít průkaz ADR
 • ve vozidle nemusí být výbava ADR a druhý hasicí přístroj
 • nejsou potřeba tzv. Písemné pokyny
 • neplatí zákaz přepravy jiných osob
 • pro přepravu výbušnin není potřeba speciální vozidlo

 

A co se naopak i u „podlimitu" musí?

 • musí být použity pouze schválené obaly
 • kusy musí být označeny v souladu s ADR
 • musí být vyplněn přepravní doklad
 • platí ustanovení o zákazu společné nakládky a dozoru nad vozidly
 • ve vozidle musí být minimálně jeden 2 kg hasicí přístroj

 

Možná se ptáte, jak to ale má řidič vědět? Jak se značí kusy? Jak poznat schválený obal? Co to je přepravní doklad?


Právě proto navíc platí, že řidič sice nemusí mít průkaz ADR, avšak musí absolvovat alespoň základní proškolení o tom, co to je podlimitní množství, jak se stanoví pro kterou látku a jaké má povinnosti.

Takové školení můžete absolvovat v rámci druhého dne standardního školení ADR pro řidiče.
 

Zveřejněno dne: 12. srpna 2019 |  Autor: Ing. Zdeněk Pikous, ředitel školicího a poradenského střediska

E-shop