Připravujeme KONFERENCI

konference SILNIČNÍ KONTROLY V OKOLNÍCH STÁTECH

QR kod

 

Datum konání:
12. 6. 2019, od 9:00 - 15:00 hod.

Místo konání:
Brno, veletržní areál BVV, pavilon A3 - sál Morava

 

Setkáváme se s názorem, že kontroly nákladní dopravy v okolních státech jsou častější a přísnější.

Požádali jsme tedy zástupce kontrolních složek jednotlivých států, aby upozornili na možná specifika silničních kontrol v jejich působnosti a aby vysvětlili postup svých orgánů v některých, z našeho pohledu diskutabilních, případech.

Každý zástupce by měl popsat své zkušenosti a postupy v následujících předmětech kontroly:

  • Při kontrole nákladní dopravy na silnici je v zásadě třeba vždy počítat se sledováním  limitů doby řízení a odpočinku.  Požadujeme zaměření na týdenní odpočinky, prokazovaní dovolené a zákaz běžného týdenního odpočinku v kabině vozidla v konkrétním státě. Každého řidiče i dopravce určitě také zajímá, kdy a za jakých podmínek připouští kontrola odchylky od stanovených limitů a jaké důvody řidiče akceptuje.
  • Kontrola tachografů je také standardní součást silničních kontrol. Ale nepřehánějí to někdy kontroloři s preventivním odhalováním manipuací? Je opravdu nutné tachograf v rámci kontroly vymontovat?  A jak je v každém státě respektován ruční záznam při závadě tachografu a náhradní výtisk při ztrátě karty? Mimo to se také nabízí otázka, proč kontrolují i v zahraničí, jestli český dopravce stahuje v limitu data z karty řidiče a z přístroje! A aktuální otázka: Bude již od června letošního roku využívána možnost dálkového stažení dat z nových inteligentních tachografů?
  • Nejen dopravce, ale i odesilatele může zajímat, podle jakých standardů či metodik se kontroluje zabezpečení nákladu. Používá daná kontrolní složka nějakou pomůcku nebo program na určení počtu úvazů? Jak případně respektuje nakládací směrnici od odesilatele? Jaký dokad je vyžadován u certifikovaných nástaveb? Kontrola bezpečného uložení nákladu je zpravidla součástí silniční technické kontroly a pro provozovatele vozidla je zásadní, jestli je jednotně uplatňována a respektována Evropská směrnice o silničních technických kontrolách. Může být v konkrétním státě odebrán doklad o technické způsobilosti nebo dokonce registrační značka? Kdy je vozidlu znemožněna další jízda a jak má řidič postupovat v takové situaci?
  • Správní proces je stanoven vždy národní legislativou a čeští řidiči se v něm v zahraničí někdy velmi obtížně orientují. Jaké jsou zkušenosti s vozidly a řidiči z ČR? Jaká jsou nejčastěji zjištěná porušení a jak vysoká je pokuta? Může být zadržen řidičský průkaz? Jak je řešen zákaz řízení pro české řidiče? Jaký je postup pokuty na místě a jaké jsou možnosti složení kauce? Může se řidič odvolat a může podat stížnost na postup kontroly? Jakým způsobem následuje správní řízení a kdy může očekávat sankci také dopravce?

Je nadneseno mnoho otázek, na které očekáváme konkrétní odpovědi.

Více informací na internetových stránkách konference SILNIČNÍ KONTROLY V OKOLNÍCH STÁTECH
Účastníci mají zajištěno ZDARMA parkování a překlad
Registrovat se můžete elektronicky

Zveřejněno dne: 07. května 2019 |  Autor: Mgr. Vladimír Kydlíček, vedoucí školicího střediska

E-shop