BUS konference

BUDOUCNOST AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V ČR

konference Praha

 

Konference o perspektivách zajišťování dopravní obslužnosti

se uskuteční v Brně, dne 12. června 2018

 

  • Je snad veřejná přeprava osob po silnici nějak ohrožena, že je nutné svolávat akční konferenci?
  • Otázek a námětů není málo..

Letošní rok je na změny v linkové dopravě mimořádný a bez nadsázky lze říci, že možná i převratný. V zajišťování dopravní obslužnosti vstupuje do hry nový hráč – vnitřní provozovatel. A ještě nejsou zodpovězeny otázky výběrových řízení a už jsou kladeny další k poskytování slev na jízdném!

Na tyto a další události reaguje naše konference.

Společně s dopravními asociacemi Čech, Moravy a Slezska (ADSSF), středních Čech (ADSSS) a Svazem dopravy ČR nemůžeme jen čekat, jak se situace bude vyvíjet, ale hodláme prosazovat stanoviska dopravců.

Žhavá a ožehavá jsou především dvě témata:

  1. Kdo a za jakých podmínek bude zajišťovat linkovou autobusovou dopravu? Ovlivní změna zákona o veřejných zakázkách výběrová řízení? Jaké výhody a pro koho může mít založení vnitřního provozovatele?
  2. Kdo jak tuto dopravu zaplatí? Co se slevami na jízdném a jak získat a zaplatit řidiče.

Ke hledání odpovědí na nastolené otázky jsme pozvali významné a odpovědné osobnosti státní správy a zadavatelů. Současně bychom rádi porovnali i zahraniční zkušenosti a tak očekáváme hosty ze Slovenska. Máme zájem zasáhnout do legislativních i provozních podmínek. Nechceme dopustit, aby převažovala politická hlediska nad profesními a odbornými. Současně bychom chtěli zdůraznit vzájemné souvislosti a provázanost sociálních a ekonomických otázek. A také přispět k větší vzájemné informovanosti zadavatelů, provozovatelů a v neposlední řadě i uživatelů, tedy cestujících. Každá strana by měla přispět ku prospěchu všech zúčastněných. To je také jedním z hlavních cílů naší konference.

 

Pokud vás program zaujal, prosím registrujte se

 

Zveřejněno dne: 03. května 2018 |  Autor: Mgr. Vladimír Kydlíček, vedoucí školicího střediska

E-shop