Akademie silniční dopravy (cyklus školení)

odborný pracovník silniční nákladní a osobní dopravy

Podrobné informace

Desky
 • získáte souhrnné/komplexní/úplné znalosti z dopravní branže, představíme vám obor dopravy ze všech stran, ve všech souvislostech..
 • v případě, že se chcete důkladně připravit na zkoušku odborné způsobilosti dopravce, cyklus kurzů je vám k dispozici
 • kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační vzdělávací program

 

Délka kurzu?

4 x dvoudenní školení + 1 den zkouška = celkem tedy 9 dní

Jak je cyklus ukončen?

 • zkouškou, ta se skládá z testu a případové studie
 • po jejím složení získáte certifikát akreditovaného školicího programu Sdružení automobilových dopravců

 

BLOK 1                                                               

Řízení a marketing                                    

08. - 09. 10. 2024     Brno - Hotel VELKÁ KLAJDOVKA

1. den: Řízení dopravní firmy

 • základní principy řízení firmy, lidský potenciál jako důležitý faktor úspěšnosti firmy, podpora a rozvoj řídících schopností vedoucích pracovníků

2. den: Moderní marketing v dopravě

 • aplikace marketingu na dopravní firmu: marketingový plán, analýzy a segmentace, targeting, strategie, marketingový mix a komunikace

BLOK 2                                                                    

Legislativa                                                     

22. - 23. 10 2024      Brno - Hotel VELKÁ KLAJDOVKA

1. den: Legislativa v silniční dopravě, technická základna

 • zákony, vyhlášky, nařízení a směrnice.., podmínky pro mezinárodní dopravu a Eurolicence, povinnosti dopravce a podnikatele, technické předpisy pro provoz vozidel, návod na získání koncese, přepravní doklady budou pro vás hračkou

2. den: Sociální předpisy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • povinnosti dopravce v oblasti režimu práce řidičů, limity doby řízení a odpočinku, pracovní doba řidičů, vedení a vyhodnocování záznamů činností řidičů, používání záznamového zařízení tachografu a dodržování zákoníku práce, kontroly řidičů a dopravců, časté chyby a porušení předpisů

BLOK 3                                                        

Právo a ekonomika                                   

05. - 06. 11. 2024      Brno - Hotel VELKÁ KLAJDOVKA

1. den: Právní rámec ČR pro podnikání

 • přehled o základních právních normách: obchodní právo, pracovně-právní vztahy, Živnostenský zákon, Zákoník práce

2. den: Ekonomika dopravní firmy, ceny a náklady

 • základní principy podnikání, ekonomické pojmy a vztahy, financování podniku, zásady pro vedení finančního účetnictví, rozvaha: kapitál a aktiva (majetek), hospodářský výsledek vs. cash-flow, základy finanční analýzy, výkaz zisku a ztrát, řízení platební schopnosti, cenová politika, poplatky a daně, analýza nákladů a jejich optimalizace, nákladové indexy

BLOK 4                                                                   

Provoz dopravy                                         

19. - 20. 11. 2024      Brno - Hotel VELKÁ KLAJDOVKA

buď provozování nákladní dopravy

1. den: Smluvní vztahy v dopravě

 • přepravní a zasilatelské smlouvy vysvětleny v souvislosti s novým občanským zákoníkem, Úmluva CMR, nákladní list CMR, odpovědnost za přepravu, pojištění, řešení sporů, všeobecné přepravní podmínky

2. den: Zvláštní druhy přepravy, celní režimy

 • legislativní omezení provozu některých druhů vozidel např. nadměrné přepravy, přeprava nebezpečných věcí dle dohody ADR, přepravy pod kontrolovanou nebo řízenou teplotou, specifika přeprav potravin, krmiv, zvířat, odpadů, omezení provozu nákladních vozidel - zákazy jízd, celní předpisy, procedury a režim celního dohledu, Úmluva TIR, karnety TIR

nebo provozování autobusové dopravy

1. den: Předpisy v autobusové dopravě linková i příležitostná přeprava osob

 • veřejná přeprava: legislativní podmínky provozování autobusové dopravy, předpisy o veřejných službách v přepravě cestujících, zajišťování veřejné dopravy, kompenzace, povinnosti dopravce v linkové dopravě

2. den: Pracovní režimy řidičů - přeprava osob, turnusy; náklady a ceny

 • pracovní režimy řidičů příležitostné autobusové dopravy a řidičů autobusů na linkách do 50-ti km, vedení záznamů, nejčastější porušení, sestavování turnusů

Testování znalostí                                 

04. 12. 2024     Brno - Hotel VELKÁ KLAJDOVKA

 • závěrečný test a případová studie
 • testování má podobný formát jako zkouška odborné způsobilosti oprávněných osob na magistrátu

 

Kompletní kurz se skládá z dvanácti tematických lekcí organizovaných ve dvoudenních modulech.

BLOK 1

Řízení dopravní firmy
Marketing v dopravě

BLOK 2

Legislativa silniční dopravy, technická základna
Sociální předpisy v dopravě, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BLOK 3

Právní rámec pro podnikání
Ekonomika dopravní firmy

BLOK 4

Autobusová doprava
Předpisy v autobusové dopravě
Pracovní režimy řidičů - přeprava osob, turnusy; náklady a ceny autobusové dopravy

 

Nákladní doprava
Smluvní vztahy v dopravě
Zvláštní druhy přepravy, celní režimy

ZKOUŠKA

Testování, certifikace

 

Připojené soubory

Termín: 08.10.2024 - 04.12.2024
Začátek školení: 10:00 hod.
Místo konání: HOTEL VELKÁ KLAJDOVKA, Brno, Jedovnická 7, 62800, Zobrazit na mapě
Organizátor/kontakt: Školicí středisko

Tel.: 241040108
Fax: 241040180
E-mail: skoleni@cesmad.com
Cena: 32 900,00 Kč (s DPH 39 809,00 Kč) Zeptejte se nás
Cena pro členy: 28 900,00 Kč (s DPH 34 969,00 Kč) Přihlásit se

E-shop