Akademie silniční dopravy

..aneb jak se připravit na vedoucí pozici v dopravní firmě

iStock_000019368228XSmall

Profesionální manager nejen hledá cestu pro navýšení zisku svěřené společnosti, ale dbá o celkový a setrvalý růst poskytovaných služeb či vyráběných produktů. Dbá na správné vedení a motivaci zaměstnanců. Udržuje krok s nejnovějšími trendy trhu v daném oboru a pravidelně se vzdělává. Speciálně odvětví dopravního průmyslu zaznamenává pravidelné změny v legislativě i technologiích. A právě pro experty v dopravním odvětví jsme připravili cyklus školení Akademie silniční dopravy. Kurz je rozdělen na tři tematické bloky, které jsou společné pro nákladní i autobusovou dopravu, čtvrtý blok je výhradně určen pro příslušný druh dopravy. Kompletní kurz se skládá z dvanácti tematických lekcí organizovaných ve dvoudenních modulech. Vzniká tedy dostatečný prostor pro utříbení získaných informací a zároveň je organizačně snazší si účast na Akademii zajistit v jistě nabitém diáři. První modul Akademie bude začínat v září v Berouně, zakončení je naplánováno na konec listopadu. Snažíme se tedy i vhodně dostupným místem výběru školicího střediska vyjít vstříc vzdálenějším zájemcům.

Jednotlivé bloky se pak zaměřují na Řízení firmy a lidských zdrojů a Marketing v dopravě. Legislativa silniční dopravy a Sociální předpisy v silniční dopravě. Právní rámec pro podnikání a Ekonomika dopravní firmy. Poslední blok dedikovaný nákladní dopravě pak zabírá Smluvní vztahy v dopravě; celní režimy, Zvláštní druhy dopravy; náklady a ceny v silniční nákladní dopravě. V rámci oddělené autobusové dopravy pak jsou probírány Předpisy v autobusové dopravě, Pracovní režimy řidičů – přeprava osob, turnusy; náklady a ceny.

V případě absolvování všech lekcí je možno cyklus zakončit zkouškou a po jejím úspěšném složení získat v zahraničí uznávaný certifikát Unie mezinárodní silniční dopravy IRU. Rádi bychom upozornili na další výhodu a tou je využití naší akademie jako efektivní přípravu na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob podle nařízení č. 1071/2011/EU, resp. zákona č. 111/1994 Sb. Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační vzdělávací program a lze jej tedy financovat také z fondů vzdělávacích projektů či prostředků od Úřadu práce.

Zveřejněno dne: 22. července 2014 | 

E-shop