Akademie dispečera silniční nákladní dopravy (cyklus školení)

Cyklus školení obsahující výklad legislativního minima, který je sestavený přímo pro dispečery nákladních dopravních firem.

Podrobné informace

Dispečink

 

 •  Výklad je veden s důrazem na efektivní využití kapacity vozidel a řidičů bez porušování uvedených předpisů.

NESTIHLI JSTE ZAČÁTEK KURZU? NEVADÍ!

MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT I NA SAMOSTATNÉ DNY/SEMINÁŘE.

Přihlášky posílejte mailem na skoleni@cesmad.com

 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Absolventi získají  provázané znalosti, vyžadované u pracovníků středního managementu dopravních a spedičních firem.
 • Obsahu kurzu je orientován na využití poznatků v každodenní praxi dispečera nebo disponenta při sjednávání a plánovaní konkrétních přeprav.
 • Kurz je možno také využít jako výchozí přípravu pro zkoušku odborné způsobilosti.
 • Rozsah kurzu: 40 hodin (v pěti dnech) -> možnost financování přes dotační program POVEZ  u Úřadu práce! (neakreditovaný program)

 

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

1. PODNIKÁNÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

16. 03. 2023     Mělník

19. 04. 2023     Plzeň

 

 • přístup k povolání a trhu, přepravy v rámci EU a mimo EU
 • nařízení č. 1071/2009 EU – podmínky podnikání, zákon č. 111/1994 Sb.
 • o silniční dopravě, prováděcí předpisy
 • povinnosti dopravce a podnikatele v silniční dopravě
 • eurolicence,  povolení pro přepravy mimo EU, povolení CEMT
 • profesní, odborná a zdravotní způsobilost řidiče
 • celní předpisy, karnety TIR
 • povinnosti provozovatele vozidla dle pravidel silničního provozu, zákazy jízd
 • státní odborný dozor, kontroly

 

2. SOCIÁLNÍ PŘEDPISY  V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

28. 03. 2023     Mělník

02. 05. 2023     Plzeň

 • působnost nařízení č. 561/2006 EU, Dohody AETR, vyhl č. 478/2000 Sb.
 • limity doby řízení a doby odpočinku
 • zvláštní režimy pro osádku 2 řidičů a odpočinek na vlaku nebo lodi
 • pracovní doba řidiče dle zákoníku práce, nařízení vlády č. 589/2006 Sb. a směrnice č. 15/2000 EU
 • délka směny, noční práce, přesčasy
 • podmínky používání záznamových listů a karet řidičů
 • pravidla používání tachografů
 • BOZP – specifika v silniční dopravě
 • nařízení vlády č. 168/2002 Sb.
 • Řešení mimořádných událostí, kontroly Státního úřadu inspekce práce

 

3. ŘÍZENÍ PROVOZU V DOPRAVNÍ FIRMĚ Z POHLEDU TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ

18. 04. 2023     Mělník

08. 06. 2023     Plzeň

 • technické standardy silničních vozidel v ČR a EU
 • zákon č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky
 • limitní rozměry a hmotnosti v ČR a EU, směrnice 96/53 ES, vyhl. č.
 • technická způsobilost vozidla
 • technické prohlídky a silniční technické kontroly
 • standardy pro uložení a zajištění nákladu, normy EN 12 195-1,2,3,4
 • zvláštní přepravy:
  • přeprava nebezpečného zboží dle ADR
  • přeprava odpadů
  • nadměrná přeprava
  • přeprava pod kontrolovanou teplotou, dle ATP

 

4. OBCHODNÍ VZTAHY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

11. 05. 2023     Plzeň

18. 05. 2023     Mělník

 • smluvní vztahy v silniční dopravě: zasilatelská smlouva, přepravní smlouva
 • působnost občanského zákoníku a Úmluvy CMR
 • Úmluva CMR
 • povinnosti a odpovědnost dopravce
 • náležitosti přepravního dokladu, nákladní list CMR
 • elektronický nákladní list, digitalizace dokumentů a procesů
 • náhrady škody, pojistné události
 • zásady obchodního jednání

 

5. ŘÍZENÍ PROVOZU V DOPRAVNÍ FIRMĚ Z POHLEDU EKONOMIKY

25. 05. 2023     Plzeň

01. 06. 2023     Mělník

 • ekonomické ukazatele dopravní firmy, parametry výsledků hospodaření
 • analýza nákladů dopravní firmy – kalkulační vzorec
 • faktory ovlivňující hospodářský výsledek
 • přímé a nepřímé náklady
 • mzdy, struktura mezd
 • daně a poplatky
 • elektronické mýto, systémy transakcí a výběru mýta
 • nákladové indexy silniční dopravy
 • hospodárný provoz vozidel, úspory nákladů
 • vytěžování vozidel, aplikace a portály
 • fleetmanagement

 

 

Celý kurz je ukončen ústním ověřením získaných znalostí. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování školení.

 

 

 

Termín: 19.04.2023 - 08.06.2023
Začátek školení: 8:00 hod.
Místo konání: ČESMAD BOHEMIA, Plzeň, Domažlická 1185/174a, 31455, Zobrazit na mapě
Organizátor/kontakt: Plzeň

Tel.: 377388489, 377388492
Fax: 377388491
E-mail: skoleni.plzen@cesmad.com
Cena: 18 900,00 Kč (s DPH 22 869,00 Kč) Zeptejte se nás
Cena pro členy: 15 900,00 Kč (s DPH 19 239,00 Kč) Přihlásit se

E-shop