ADR školení pro řidiče

Řidiči vozidel, přepravující nebezpečné věci, musí mít platné osvědčení o absolvování školení a složení zkoušky.

Podrobné informace

Druh školení Cena Rozsah
Základní školení pro získání osvědčení ADR 3500/3200 Kč*   3 dny (obvykle Pá - Ne)
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu v cisternách 1500 Kč + 700 Kč* každá třída Nástavba na 3 denní základní kurz navýšená o patřičné hodiny, pokud jsem vlastníkem osvědčení ADR a pouze rozšiřuji jeho rozsah 1 den odpoledne patřičné hodiny školení, 2 den opakování a zkouška (obvykle So - Ne)
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu výbušnin tř. 1 2600 Kč
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu radioaktivních látek tř. 7 2600 Kč
Obnovovací školení základní pro prodloužení osvědčení ADR 2300/2000 Kč* 2 dny (obvykle So - Ne)
Obnovovací školení pro přepravu v cisternách 1500 Kč
Obnovovací školení pro přepravu výbušnin tř. 1 1700 Kč 1 den odpoledne patřičné hodiny školení,
2 den opakování a zkouška (obvykle So - Ne)
Obnovovací školení pro přepravu radioaktivních látek tř. 7 1700 Kč
*Cena základní/pro členy ČESMAD BOHEMIA (bez DPH).

 

Základní školení pro získání osvědčení ADR

Školení je určeno pro ty, kteří chtějí získat OSVĚDČENÍ ADR pro nebezpečné věci přepravované:

  • v kusové podobě (balené např. na valníku nebo ve skříňové nástavbě),
  • ve volně loženém stavu (bez obalu, sypké např. ve sklápěčce nebo kontejneru).

Pro přepravu
- v CISTERNÁCH
- VÝBUŠNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ (třída 1)
- RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK (třída 7)
musí řidiči absolvovat navíc nástavbové školení, viz níže...

Obnovovací školení pro prodloužení osvědčení ADR

Školení je určeno pro ty, kteří již mají OSVĚDČENÍ ADR, ale blíží se konec jeho platnosti, kterou chtějí prodloužit. Platnost osvědčení OSVĚDČENÍ ADR je 5 let. Absolvováním obnovovacího školení kdykoliv v posledním roce platnosti lze OSVĚDČENÍ ADR prodloužit o dalších 5 let.
Pokud je průkaz platný rovněž pro přepravu v CISTERNÁCH, nebo přepravu VÝBUŠNIN (tř. 1), nebo RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK (tř. 7), lze v jednom kurzu obnovit pouze jedno z uvedených nástavbových školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).
V rámci obnovovacího kurzu, lze rovněž osvědčení rozšířit pro přepravu v cisternách , nebo přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1, nebo radioaktivních látek třídy 7, v jednom kurzu lze však opět rozšířit pouze jedno z uvedených nástavbových školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).

Nástavbové školení pro přepravu v cisternách

Školení je určeno pro ty kteří budou přepravovat nebezpečné věci v cisternách. V rámci jednoho kurzu lze absolvovat školení pro nejvýše 3 třídy najednou (avšak třídy 4.1; 4.2; 4.3 se pro účely školení/přihlášky považují za jednu třídu).

Druhy tříd pro cisterny:
Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny (např. nafta motorová, benzín)
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky (např. síra) , samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky, podporující hoření (okysličující látky - kapalné, tuhé)
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Toxické látky (jedovaté látky)
Třída 6.2 Infekční látky (nebezpečí nákazy)
Třída 8 Žíravé látky (např. kyseliny, louhy)
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty (např. látky ohrožující životní prostředí, tj. některé odpady)

Nezbytným předpokladem pro získání tohoto nástavbového školení, je absolvování ZÁKLADNÍHO KURZU ADR.

Nástavbové školení pro přepravu výbušnin tř. 1 a radioaktivních látek tř. 7

Školení je určeno pro ty kteří budou přepravovat výbušné látky a předměty třídy 1 (včetně věcí třídy 1 a 5.1, přepravovaných ve vozidlech MEMU (mobilní jednotka připravující výbušniny)), nebo radioaktivní látky třídy 7. V rámci jednoho kurzu lze absolvovat pouze jeden typ nástavby, buď tř. 1, nebo 7.

Nezbytným předpokladem pro získání tohoto nástavbového školení, je absolvování ZÁKLADNÍHO KURZU ADR.

Rozšiřovací školení ADR

Školení je určeno pro ty, kteří JSOU VLASTNÍKEM platného OSVĚDČENÍ ADR, ale chtějí jej rozšířit o dosud chybějící možnost přepravy . V rámci tohoto kurzu lze osvědčení ADR rozšířit pro přepravu v cisternách , nebo přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1, nebo radioaktivních látek třídy 7, v jednom kurzu lze však opět rozšířit pouze jedno z uvedených školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).

Nezbytným předpokladem pro získání tohoto rozšiřovacího školení, je vlastnictví platného OSVĚDČENÍ ADR.

Termín: 14.06.2019 - 16.06.2019
Začátek školení: 8:00 hod.
Místo konání: ČESMAD BOHEMIA, uč. 2.06, Ostrava, Na Obvodu 3012/19, 70300, Zobrazit na mapě
Organizátor/kontakt: Ostrava

Tel.: 596618545
Fax: 596618929
E-mail: skoleni.ostrava@cesmad.com
Cena: Cena ADR školení závisí na vybrané variantě. Zeptejte se nás
Přihlásit se

E-shop