ADR školení pro řidiče

Pro řidiče vozidel, přepravující nebezpečné věci, kteří musí mít platné osvědčení ADR (průkazku)

sleva 500

Získejte BONUS v hodnotě 500 Kč

  • účastníci základního školení pro získání osvědčení ADR, kteří jsou z členských firem Sdružení, obdrží slevovou poukázku v hodnotě 500 Kč
  • slevová poukázka je po absolvovaném školení ADR zasílána emailem 
  • lze ji uplatnit při přihlášení na pravidelné profesní školení řidičů v průběhu 1 roku

Podrobný popis školení

Druh školení Cena Rozsah
Základní školení pro získání osvědčení ADR 4 600 Kč 3 dny (obvykle Pá - Ne)
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu v cisternách 2000Kč + 1000Kč každá třída Nástavba na 3 denní základní kurz navýšená o patřičné hodiny, pokud jsem vlastníkem osvědčení ADR a pouze rozšiřuji jeho rozsah 1 den odpoledne patřičné hodiny školení, 2 den opakování a zkouška (obvykle So - Ne)
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu výbušnin tř. 1 3 400 Kč
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu radioaktivních látek tř. 7 3 400 Kč
Obnovovací školení základní pro prodloužení osvědčení ADR 3 000 Kč 2 dny (obvykle So - Ne)
Obnovovací školení pro přepravu v cisternách 2 000 Kč
Obnovovací školení pro přepravu výbušnin tř. 1 2 300 Kč 1 den odpoledne patřičné hodiny školení,
2 den opakování a zkouška (obvykle So - Ne)
Obnovovací školení pro přepravu radioaktivních látek tř. 7 2 300 Kč
Cena bez DPH.

 

Základní školení pro získání osvědčení ADR

Školení je určeno pro ty, kteří chtějí získat OSVĚDČENÍ ADR pro nebezpečné věci přepravované:

  • v kusové podobě (balené např. na valníku nebo ve skříňové nástavbě),
  • ve volně loženém stavu (bez obalu, sypké např. ve sklápěčce nebo kontejneru).

Pro přepravu v cisternách, výbušných látek a předmětů (třída 1) a radioaktivních látek (třída 7) musí řidiči absolvovat navíc nástavbové školení, viz níže...

Obnovovací školení pro prodloužení osvědčení ADR

Školení je určeno pro ty, kteří již mají OSVĚDČENÍ ADR, ale blíží se konec jeho platnosti (5 let), kterou chtějí prodloužit. Absolvováním obnovovacího školení kdykoliv v posledním roce platnosti lze OSVĚDČENÍ ADR prodloužit o dalších 5 let.

  • Pokud je průkaz platný rovněž pro přepravu v cisternách, nebo přepravu výbušnin (tř. 1), nebo radioaktivních látek (tř. 7), lze v jednom kurzu obnovit pouze jedno z uvedených nástavbových školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).

V rámci obnovovacího kurzu, lze rovněž osvědčení rozšířit pro přepravu v cisternách, nebo přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1, nebo radioaktivních látek třídy 7, v jednom kurzu lze však opět rozšířit pouze jedno z uvedených nástavbových školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).

Nástavbové školení pro přepravu v cisternách

Školení je určeno pro ty kteří budou přepravovat nebezpečné věci v cisternách. V rámci jednoho kurzu lze absolvovat školení pro nejvýše 3 třídy najednou (avšak třídy 4.1; 4.2; 4.3 se pro účely školení/přihlášky považují za jednu třídu).

Nezbytným předpokladem pro získání tohoto nástavbového školení, je absolvování ZÁKLADNÍHO KURZU ADR.

Druhy tříd pro cisterny:
Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny (např. nafta motorová, benzín)
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky (např. síra) , samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky, podporující hoření (okysličující látky - kapalné, tuhé)
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Toxické látky (jedovaté látky)
Třída 6.2 Infekční látky (nebezpečí nákazy)
Třída 8 Žíravé látky (např. kyseliny, louhy)
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty (např. látky ohrožující životní prostředí, tj. některé odpady)

Nástavbové školení pro přepravu výbušnin tř. 1 a radioaktivních látek tř. 7

Školení je určeno pro ty, kteří budou přepravovat výbušné látky a předměty třídy 1 (včetně věcí třídy 1 a 5.1, přepravovaných ve vozidlech MEMU - mobilní jednotka připravující výbušniny), nebo radioaktivní látky třídy 7.

V rámci jednoho kurzu lze absolvovat pouze jeden typ nástavby, buď tř. 1, nebo 7.

Nezbytným předpokladem pro získání tohoto nástavbového školení, je absolvování ZÁKLADNÍHO KURZU ADR.

Rozšiřovací školení ADR

Školení je určeno pro ty, kteří JSOU VLASTNÍKEM platného OSVĚDČENÍ ADR, ale chtějí jej rozšířit o dosud chybějící možnost přepravy:

  • pro přepravu v cisternách, nebo přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1, nebo radioaktivních látek třídy 7.

V jednom kurzu lze však opět rozšířit pouze jedno z uvedených školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).

Připojené soubory

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
25.11.2022 ADR pro řidiče Brno Dle varianty
25.11.2022 ADR pro řidiče Cheb Dle varianty
25.11.2022 ADR pro řidiče Pardubice Dle varianty
25.11.2022 ADR pro řidiče Ostrava Dle varianty
02.12.2022 ADR pro řidiče Olomouc Dle varianty
02.12.2022 ADR pro řidiče Praha 4 Dle varianty
02.12.2022 ADR pro řidiče Chomutov Dle varianty
09.12.2022 ADR pro řidiče Brno Dle varianty
09.12.2022 ADR pro řidiče Plzeň Dle varianty
09.12.2022 ADR pro řidiče České Budějovice Dle varianty
09.12.2022 ADR pro řidiče Hradec Králové Dle varianty
16.12.2022 ADR pro řidiče Praha 4 Dle varianty
16.12.2022 ADR pro řidiče Ostrava Dle varianty
16.12.2022 ADR pro řidiče Ústí nad Labem Dle varianty

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop