Odborné semináře v silniční dopravě

Znáte nejnovější legislativní změny v tuzemské i mezinárodní silniční dopravě?

obalka 2017

 

  • Silniční doprava patří k oborům, kde neustále probíhá poměrně dynamický proces legislativních změn. Zvláště provozování mezinárodní dopravy znamená obsáhnout pestrý a rozsáhlý rámec předpisů a standardů od techniky po právo, obchod či daně.
  • Ke každé odborné oblasti, která se týká silniční nákladní dopravy nebo dopravy osob nabízíme semináře na vysoké expertní úrovni s aktuálními legislativními novinkami.


Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
21.09.2017 Minimální mzda a silniční balíček Ostrava 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
25.09.2017 Používáme SW TaGra Brno 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
26.09.2017 Režim práce řidičů Brno 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
03.10.2017 Pracovní režimy řidičů Ústí nad Labem 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
03.10.2017 Ekonomika v dopravě Mladá Boleslav 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
04.10.2017 Případová studie nanečisto Brno 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
05.10.2017 Pojistné události a odpovědnost dopravce Hradec Králové 2500 / 1800 (Kč bez DPH)*
05.10.2017 Dispečer nákladní dopravy Plzeň 4600 / 3000 (Kč bez DPH)*
05.10.2017 Pracovní doba a přesčasy řidičů Liberec 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
09.10.2017 Správné uložení nákladu Hradec Králové 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
10.10.2017 Analogový a digitální tachograf v dopravě Liberec 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
10.10.2017 Používáme SW TaGra Praha 4 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
10.10.2017 Autobusová doprava Brno 4800 / 3750 (Kč bez DPH)*
10.10.2017 Dispečer nákladní dopravy Brno 4600 / 3000 (Kč bez DPH)*
12.10.2017 Pojistné události a odpovědnost dopravce Praha 4 2500 / 1800 (Kč bez DPH)*
12.10.2017 Pracovní doba a přesčasy řidičů České Budějovice 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
12.10.2017 Dispečer autobusové dopravy Jičín 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
12.10.2017 Práce s daty řidičů Ústí nad Labem 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
17.10.2017 Tachografy ve firmě Brno 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
17.10.2017 Novinky v oblasti účetnictví a daní v dopravě a zasilatelství Liberec 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*

1 2 3 4

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop