ADR školení pro řidiče

Řidiči vozidel, přepravující nebezpečné věci, musí mít platné osvědčení o absolvování školení a složení zkoušky.

Podrobné informace

Druh školení Cena Rozsah
Základní školení pro získání osvědčení ADR 3500/3200 Kč*   3 dny (obvykle Pá - Ne)
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu v cisternách 1500 Kč + 700 Kč* každá třída Nástavba na 3 denní základní kurz navýšená o patřičné hodiny, pokud jsem vlastníkem osvědčení ADR a pouze rozšiřuji jeho rozsah 1 den odpoledne patřičné hodiny školení, 2 den opakování a zkouška (obvykle So - Ne)
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu výbušnin tř. 1 2600 Kč
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu radioaktivních látek tř. 7 2600 Kč
Obnovovací školení základní pro prodloužení osvědčení ADR 2300/2000 Kč* 2 dny (obvykle So - Ne)
Obnovovací školení pro přepravu v cisternách 1500 Kč
Obnovovací školení pro přepravu výbušnin tř. 1 1700 Kč 1 den odpoledne patřičné hodiny školení,
2 den opakování a zkouška (obvykle So - Ne)
Obnovovací školení pro přepravu radioaktivních látek tř. 7 1700 Kč
*Cena základní/pro členy ČESMAD BOHEMIA (bez DPH).

 

Základní školení pro získání osvědčení ADR:

Školení je určeno pro ty, kteří chtějí získat OSVĚDČENÍ ADR pro nebezpečné věci přepravované:

  • v kusové podobě (balené např. na valníku nebo ve skříňové nástavbě),
  • ve volně loženém stavu (bez obalu, sypké např. ve sklápěčce nebo kontejneru).

Pro přepravu
- v CISTERNÁCH
- VÝBUŠNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ (třída 1)
- RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK (třída 7)
musí řidiči absolvovat navíc nástavbové školení, viz níže...

Obnovovací školení pro prodloužení osvědčení ADR:

Školení je určeno pro ty, kteří již mají OSVĚDČENÍ ADR, ale blíží se konec jeho platnosti, kterou chtějí prodloužit. Platnost osvědčení OSVĚDČENÍ ADR je 5 let. Absolvováním obnovovacího školení kdykoliv v posledním roce platnosti lze OSVĚDČENÍ ADR prodloužit o dalších 5 let.
Pokud je průkaz platný rovněž pro přepravu v CISTERNÁCH, nebo přepravu VÝBUŠNIN (tř. 1), nebo RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK (tř. 7), lze v jednom kurzu obnovit pouze jedno z uvedených nástavbových školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).
V rámci obnovovacího kurzu, lze rovněž osvědčení rozšířit pro přepravu v cisternách , nebo přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1, nebo radioaktivních látek třídy 7, v jednom kurzu lze však opět rozšířit pouze jedno z uvedených nástavbových školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).

Nástavbové školení pro přepravu v cisternách:

Školení je určeno pro ty kteří budou přepravovat nebezpečné věci v cisternách. V rámci jednoho kurzu lze absolvovat školení pro nejvýše 3 třídy najednou (avšak třídy 4.1; 4.2; 4.3 se pro účely školení/přihlášky považují za jednu třídu).

Druhy tříd pro cisterny:
Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny (např. nafta motorová, benzín)
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky (např. síra) , samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky, podporující hoření (okysličující látky - kapalné, tuhé)
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Toxické látky (jedovaté látky)
Třída 6.2 Infekční látky (nebezpečí nákazy)
Třída 8 Žíravé látky (např. kyseliny, louhy)
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty (např. látky ohrožující životní prostředí, tj. některé odpady)

Nezbytným předpokladem pro získání tohoto nástavbového školení, je absolvování ZÁKLADNÍHO KURZU ADR.

Nástavbové školení pro přepravu výbušnin tř. 1 a radioaktivních látek tř. 7:

Školení je určeno pro ty kteří budou přepravovat výbušné látky a předměty třídy 1 (včetně věcí třídy 1 a 5.1, přepravovaných ve vozidlech MEMU (mobilní jednotka připravující výbušniny)), nebo radioaktivní látky třídy 7. V rámci jednoho kurzu lze absolvovat pouze jeden typ nástavby, buď tř. 1, nebo 7.

Nezbytným předpokladem pro získání tohoto nástavbového školení, je absolvování ZÁKLADNÍHO KURZU ADR.

Rozšiřovací školení ADR:

Školení je určeno pro ty, kteří JSOU VLASTNÍKEM platného OSVĚDČENÍ ADR, ale chtějí jej rozšířit o dosud chybějící možnost přepravy . V rámci tohoto kurzu lze osvědčení ADR rozšířit pro přepravu v cisternách , nebo přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1, nebo radioaktivních látek třídy 7, v jednom kurzu lze však opět rozšířit pouze jedno z uvedených školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).

Nezbytným předpokladem pro získání tohoto rozšiřovacího školení, je vlastnictví platného OSVĚDČENÍ ADR.

Termín: 13.04.2018 - 15.04.2018
Začátek školení: 8:00 hod.
Místo konání: ČESMAD BOHEMIA, Plzeň, Domažlická 1185/174a, 31455, Zobrazit na mapě
Organizátor/kontakt: Plzeň

tel.: 377388489, 377388492
fax: 377388491
E-mail: skoleni.plzen@cesmad.com
Cena: Cena ADR školení závisí na vybrané variantě. Zeptejte se nás
Obsazeno

E-shop