Zásady řízení dopravního podniku (manažerské školení)

Řízení podniku v oblasti silniční dopravy

Kurz je orientován na řídící pracovníky různých úrovní dopravní firmy. Obsah vzdělávání bude zaměřen na zdokonalení znalostí a dovedností v různých typech řízení podniku, na zásady komunikace a jejích používání, na uplatnění motivačních metody a způsobů hodnocení.

Co se na kurzu dozvím?

  •  typy a formy řízení podniku v oblasti silniční dopravy
  • komunikace v dopravní firmě, její specifika – vnitřní a vnější aktéři komunikace
  • motivace a její role v řízení dopravní firmy
  • motivace a hodnocení, inovativní přístupy

 

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop