Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě (odborný seminář)

Nová pravidla přepravní smlouvy platí od 1. 1. 2019 a nově se vztahují i na vnitrostátní přepravu

Úmluva CMR

Pro koho je kurz určen?

 • Znáte nová pravidla přepravní smlouvy?
 • Potřebujete znát působnost Úmluvy CMR?
 • Týká se vás nějakým způsobem odpovědnost za přepravu v mezinárodní i vnitrostátní dopravě?
 • Pro dispečery, disponenty, řidiče, majitele a vedoucí pracovníky dopravních a zasílatelských firem.

Co se na kurzu dozvím?

 • co přináší novela zákona o silniční dopravě pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy
 • pojetí, rozsah, působnost, klíčová ustanovení Úmluvy CMR
 • jaký je vztah ustanovení Úmluvy CMR a občanského zákoníku ČR, tj. také co řeší Úmluva CMR, a co může být v přepravní smlouvě řešeno příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
 • jak vzniká přepravní smlouva
 • kdy se dostává zasílatel do právní pozice odpovědného dopravce
 • jaká je odpovědnost silničního nákladního dopravce a případná jeho náhradová povinnost
 • současné tendence postupů objednavatelů přeprav vůči dopravcům – jaké požadavky objednávky přepravy resp. jaká ujednání přepravní smlouvy mohou být (bývají) pro dopravce rizikovými
 • výklady k zásadním ustanovením Úmluvy CMR např. jaké jsou povinnosti dopravce resp. jeho řidiče při převzetí zásilky k přepravě (na nakládce); právní význam a náležitosti nákladního listu; právní význam případných výhrad dopravce resp. jeho řidiče při převzetí zásilky k přepravě + praktické příklady výhrad dopravce, atd.
 • vysvětlíme, jak používat národní nákladní list pro vnitrostátní dopravu
 • jaké jsou zákonné možnosti dopravce pro zproštění se své odpovědnosti při škodě na jím přepravované zásilce
 • jak mají být realizovány reklamační postupy – jak v praxi řešit případy úplné či částečné ztráty, poškození, opožděného dodání zásilky
 • téma hrubé nedbalosti ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR
 • o významných stanoviscích (judikátech) českých a zahraničních soudů k otázkám odpovědnosti dopravce
 • kdy jde a kdy nejde o přepravu prováděnou postupně několika dopravci (využívání/zneužívání pojmu „postupný dopravce“)
 • jaký je rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti dopravce a pojištěním přepravované zásilky + negativní důsledky nerozlišování těchto druhů pojištění

 

Kdo bude přednášet?

Mgr. Tomáš Roubal

Nákladní list CMR si můžete zakoupit během konání semináře, na všech regionálních pracovištích a dále v našem e-shopu:

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
19.11.2019 Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě Hradec Králové 2900 / 2400 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop