Účetnictví a personalistika (cyklus seminářů)

Moderní dopravní firma 2020

Pro koho je kurz určen?

  • Pro pracovníky v ekonomických a ekonomicko-administrativních pozicích dopravní firmy.
  • Pokud máte chuť si prohloubit znalosti z oblasti DPH, mzdového účetnictví a personalistiky s ohledem na aktuální vývoj národní a evropské legislativy.
  • Pro zájemce o účetní a daňová specifika dopravních a zasilatelských firem.

 

Co máme pro vás připraveno?                                                              

SEMINÁŘ č. 1

Novinky v oblasti DPH
Ing. Zdeňka Volkánová, Ph.D.

  • co obnáší přeprava vnitrostátní, intrakomunitární a s třetími zeměmi
  • které osoby jsou povinné či nepovinné k dani
  • místo plnění u přepravy v jednom členském státě a mezi členskými státy
  • jak dokladovat přepravu poskytnutou osobě nepovinné k dani
  • co patří do činnosti spedic a uplatnění DPH
  • přeprava při dovozu a vývozu, nové znění § 69
  • co si představit pod přepravou subdodávkou
  • přeprava s přenesením povinnosti přiznat daň, s osvobozením od daně
  • přeprava a služby poskytované zahraničními dopravci, z jiných členských států
  • uvádění údajů do Souhrnného hlášení, do Daňového přiznání

                                                                                  

SEMINÁŘ č. 2

Novinky v oblasti účetnictví a daní v dopravě a zasilatelství
Ing. Pavel Smolák

  • jak rozumět zákonu o daních z příjmů v aktuálních podmínkách mezinárodní dopravy
  • finanční controlling v dopravní firmě
  • novinky v DPH jejich dopady do silniční dopravy
  • dopady občanského zákoníku do daňových a účetních předpisů                

 

SEMINÁŘ č. 3

Evidence pracovní doby a přesčasy řidičů
Ing. Vladimír Lison

  • Jaké jsou rozdíly při přepravě na základě koncesní listiny, na základě jiného oprávnění, u mezinárodní dopravy a u vnitrostátní dopravy?
  • Víte, že existují tzv. speciální druhy dopravy?
  • Jak se vyrovnat s náležitostmi práce přesčas a pracovní pohotovostí?
  • Jaký je rozdíl mezi výrazy: délka směny a délka směny v noční době?
  • Definice přestávky v práci.
  • Jak řádně vést evidenci pracovní doby v praxi? Jaký je její povinný obsah, formy, uvedeme příklady..
  • Jak probíhá kontrola úředníků OIP a co kontroly požadují?

 

SEMINÁŘ č. 4

Aktuality ve mzdovém účetnictví
Ing. Zdeňka Volkánová, Ph.D.

  • změny v pracovněprávní oblasti (problémové případy)
  • změny v zákoníku práce s dopadem do mzdové účtárny
  • zákon o zaměstnanosti
  • důležité změny u DPP a DPČ
  • minimální mzda v roce 2019, změny v dani z příjmů fyzických osob
  • změny v nemocenském, zdravotním a sociálním zabezpečení
  • srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
  • změny v zákoně pobytu cizinců, sezonní zaměstnanci

                                                           

SEMINÁŘ č. 5

Personalistika, pracovně právní vztahy
Mgr. Zdenka Paňáková, Bc. Tomáš Bicera

  • Pracovní smlouva nebo dohoda?
  • Rrovné zacházení, dovolená, pracovní neschopnost, pracovní úraz, úmrtí.
  • Jak má vypadat a co obsahovat výběrové řízení?
  • Specifika zaměstnávání cizinců.
  • Správné vedení osobních spisů BOZP, klasifikace rizik a specifika v silniční dopravě.
  • Jak správně zpracovat vnitřní předpisy a pracovní řád?
  • Jak se připravit na kontrolu z inspekce práce?                                                            

 

Jak dlouho kurz trvá?

Každý seminář se koná od 8 hod. do 17 hod.

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
10.09.2020 Účetnictví a personalistika Ústí nad Labem 16450 / 14960 (Kč bez DPH)*
24.09.2020 Účetnictví a personalistika Kosmonosy - Mladá Boleslav 16450 / 14960 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop