Účetnictví a personalistika (cyklus seminářů)

Moderní dopravní firma 2022

Pro koho je kurz určen?

 • Pro pracovníky v ekonomických a ekonomicko-administrativních pozicích dopravní firmy.
 • Pokud máte chuť si prohloubit znalosti z oblasti DPH, mzdového účetnictví a personalistiky s ohledem na aktuální vývoj národní a evropské legislativy.
 • Pro zájemce o účetní a daňová specifika dopravních a zasilatelských firem.

NESTIHLI JSTE ZAČÁTEK KURZU? NEVADÍ!

MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT I NA SAMOSTATNÉ DNY/SEMINÁŘE.

Přihlášky posílejte mailem na skoleni@cesmad.com

Co máme pro vás připraveno?                                                              

SEMINÁŘ č. 1

Novinky v oblasti DPH
27. 09. 2022    Mělník

 • co obnáší přeprava vnitrostátní, intrakomunitární a s třetími zeměmi
 • které osoby jsou povinné či nepovinné k dani
 • místo plnění u přepravy v jednom členském státě a mezi členskými státy
 • jak dokladovat přepravu poskytnutou osobě nepovinné k dani
 • co patří do činnosti spedic a uplatnění DPH
 • přeprava při dovozu a vývozu, nové znění § 69
 • co si představit pod přepravou subdodávkou
 • přeprava s přenesením povinnosti přiznat daň, s osvobozením od daně
 • přeprava a služby poskytované zahraničními dopravci, z jiných členských států
 • uvádění údajů do Souhrnného hlášení, do Daňového přiznání

                                                                                  

SEMINÁŘ č. 2

Novinky v oblasti účetnictví a daní v dopravě a zasilatelství
06. 10. 2022    Mělník

 • jak rozumět zákonu o daních z příjmů v aktuálních podmínkách mezinárodní dopravy
 • finanční controlling v dopravní firmě
 • novinky v DPH jejich dopady do silniční dopravy
 • dopady občanského zákoníku do daňových a účetních předpisů                

 

SEMINÁŘ č. 3

Evidence pracovní doby a přesčasy řidičů
25. 10. 2022     Mělník

 • Jaké jsou rozdíly při přepravě na základě koncesní listiny, na základě jiného oprávnění, u mezinárodní dopravy a u vnitrostátní dopravy?
 • Víte, že existují tzv. speciální druhy dopravy?
 • Jak se vyrovnat s náležitostmi práce přesčas a pracovní pohotovostí?
 • Jaký je rozdíl mezi výrazy: délka směny a délka směny v noční době?
 • Definice přestávky v práci.
 • Jak řádně vést evidenci pracovní doby v praxi? Jaký je její povinný obsah, formy, uvedeme příklady..
 • Jak probíhá kontrola úředníků OIP a co kontroly požadují?

 

SEMINÁŘ č. 4

Aktuality ve mzdovém účetnictví
03. 11. 2022    Mělník

 • změny v pracovněprávní oblasti (problémové případy)
 • změny v zákoníku práce s dopadem do mzdové účtárny
 • zákon o zaměstnanosti
 • důležité změny u DPP a DPČ
 • minimální mzda, změny v dani z příjmů fyzických osob
 • změny v nemocenském, zdravotním a sociálním zabezpečení
 • srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
 • změny v zákoně pobytu cizinců, sezonní zaměstnanci

                                                           

SEMINÁŘ č. 5

Personalistika, pracovně právní vztahy
22. 11. 2022    Mělník

 • Pracovní smlouva nebo dohoda?
 • Rovné zacházení, dovolená, pracovní neschopnost, pracovní úraz, úmrtí.
 • Jak má vypadat a co obsahovat výběrové řízení?
 • Specifika zaměstnávání cizinců.
 • Správné vedení osobních spisů BOZP, klasifikace rizik a specifika v silniční dopravě.
 • Jak správně zpracovat vnitřní předpisy a pracovní řád?
 • Jak se připravit na kontrolu z inspekce práce?                                                            

 

Jak dlouho kurz trvá?

Každý seminář se koná od 8 hod. do 17 hod.

 

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop