Sociální předpisy v silničí dopravě (odborný seminář)

Pracovní režimy řidičů, tachografy, AETR, to vše v jednom dni. Jeden ze seminářů z cyklu školení Akademie dispečera dopravní firmy.

řidič s volantem

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • pro pracovníky středního managementu dopravních a spedičních firem
 • obsahu kurzu je orientován na využití poznatků v každodenní praxi dispečera nebo disponenta při sjednávání a plánovaní konkrétních přeprav

 

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

 • působnost nařízení č. 561/2006 EU, Dohody AETR, vyhl č. 478/2000 Sb.
 • limity doby řízení a doby odpočinku
 • zvláštní režimy pro osádku 2 řidičů a odpočinek na vlaku nebo lodi
 • pracovní doba řidiče dle zákoníku práce, nařízení vlády č. 589/2006 Sb. a směrnice č. 15/2000 EU
 • délka směny, noční práce, přesčasy
 • podmínky používání záznamových listů a karet řidičů
 • pravidla používání tachografů
 • BOZP – specifika v silniční dopravě
 • nařízení vlády č. 168/2002 Sb.
 • řešení mimořádných událostí, kontroly Státního úřadu inspekce práce

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop