Skladování nebezpečných látek (konzultační seminář)

Skladování, odesílání a manipulace s nebezpečnými látkami

Podrobné informace

tlakové lahve


Pro koho je kurz určen?

 • pro všechny firmy, provozující sklady
 • pro bezpečnostní poradce DGSA

Co se na kurzu dozvím?

 • Skladujete nebezpečné látky, chemikálie?
 • Jaké mají mít sklady parametry?
 • Plníte při skladování platnou legislativu a znáte všechny vaše povinnosti?
 • Víte, které nebezpečné látky můžete skladovat pohromadě a které je třeba oddělit?
 • Co se vůbec skrývá pod pojmem společné skladování a kdo jsou notifikované osoby?
 • Jednotlivé kroky dopravního řetězce chemických látek - skladování, podávání
  k přepravě, vlastní přeprava, potřebné dokumenty.
 • Vysvětlíme vám rizika vztahu BOZP vs. chemické látky.
 • Jaká školení mají mít osoby ve skladu?
 • Víte, jaké vám hrozí postihy za správní delikty a přestupky?
 • Dotazy z praxe účastníků, diskuze nad specifickými chemickými látkami..

 

neplatný termín

E-shop