Prevence vyhoření a možnosti zavádění inovací pohledem psychologie

Pro koho je kurz určen?

 • znalosti a techniky z oblasti psychologie využijete v každodenním pracovním procesu..
 • tento tréninkový kurz s množstvím praktických rad, doporučení a získaných dovedností se hodí každému..

 

Co pro vás máme připraveno?

Aby naše tělo i mysl fungovaly, jak mají.

 • Jde o kombinovaný modul obsahující psychologickou, ale i fyzioterapeutickou edukační část.
 • Budeme mluvit o tom, jak přicházející vyhoření rozpoznat .
 • Co je a co není vyhoření a jak mu předcházet z teoretického pohledu.
 • Probereme si techniky práce s vlastním tělem při sedavém zaměstnání.
 • Ukážeme si, co můžeme v krátkém čase udělat pro svou páteř a tělo.        

 

Cesty ke zvládnání stoupajícího množství změn.

 • Řekneme si, jak předejít rezistenci ze strany zaměstnanců.
 • Ukážeme principy efektivního zavádění změny, vizí a inovací z hlediska psychologie.
 • Zmíníme případové studie zavádění inovačních projektů, kdy je třeba přesvědčit zaměstnance a „nadchnout“ pro nové směry.
 • Prezentované zkušenosti opřeme o příklady z praxe při zavádění nových informačních systémů ve firmě.
 • Připomeneme si, že zavádění inovací není jen o systémech, ale hlavně o člověku.

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop