Do odvolání jsou všechna školení i přihlašování na budoucí školení zrušena.

Pracovní režimy řidičů (odborný seminář)

Právní předpisy upravující pracovní dobu řidičů

Kurz je orientován na problematiku právních úprav zákoníku práce a evropského Nařízení 561/2006 EU o dobách řízení a odpočinku. V rámci vzdělávání budou jednoznačně definovány požadavky legislativy vůči řidiči, zaměstnavateli i kontrolním orgánům. Je určen zejména pracovníkům v ekonomických pozicích a středního článku řízení v dopravních firmách.

Co se na kurzu dozvím?

  • Rozvrh pracovní doby a určování délky směny v souladu se zákoníkem práce a Nařízení 561/2006 EU
  • Práce přesčas, pracovní pohotovost, délka směny při práci v noční době či přestávkou v práci ve vztahu k zákoníku práce a Nařízení 561/2006 EU
  • Výkaznictví evidence pracovní doby v praxi, její povinný obsah, možné formy
  • Pracovní režimy z pohledu kontrolních orgánů

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
23.04.2020 Pracovní režimy řidičů (kurz) Ústí nad Labem 2300 / 1200 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop