Práce s daty řidičů (odborný seminář)

Právní rámec pro používání digitálních tachografů

Kurz je orientován na povinnosti dopravců vyplývající z legislativy upravující oblast sledování a vyhodnocování dat z digitálních tachografů a karet řidičů, tedy z povinné evidence vozidel a řidičů. Je určen zejm. pracovníkům v ekonomických pozicích a středního článku řízení v dopravních firmách.

 

Co se na kurzu dozvím?

  • výklad nařízení č. 165/2014 EU o tachografech a nařízení č. 799/2016 EU
  • administrace správného vedení evidence vozidel a řidičů
  • interpretace dat z evidence vozidel a řidičů
  • výkaznictví a jejich příprava pro kontrolní orgány
  • ekonomika plánování pracovních režimů řidičů
  • chybování v evidenci vozidel a řidičů

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop