Povinnosti zaměstnavatele (odborný seminář)

Základní přehled povinností zaměstnavatele pomůže zorientovat se v pracovním právu

Podrobné informace

kamion doprava


Pro koho je kurz určen?

  • pro ty, kteří se potřebují orientovat ve všech povinnostech vyplývajících z pracovněprávních předpisů
  • pro dopravce v roli zaměstnavatele, který musí plnit obecné i specifické povinnosti, vyplývající ze zákoníku práce a současně ze zákona o silniční dopravě a dalších prováděcích předpisů

Co se na kurzu dozvím?

  • Jaké má povinnosti dopravce v případě:

- rovného zacházení
- pracovního poměru nebo dohod o provedení práce
- odměňování zaměstnanců a náhrad
- pracovní doby (zákoník práce)
- dovolené

  • Vedete správně osobní spisy BOZP a vydáváte správně potvrzení o zaměstnání a pracovní posudky?
  • Neporušujete zákoník práce?
  • Máte správně zpracovány vnitřní předpisy a pracovní řád?
  • Jste připraveni na kontrolu, víte jaká sankce či soudní spor Vám hrozí, veškeré informace o inspekci práce.
  • Ukážeme vám vzorové příklady pracovněprávní dokumentace.
neplatný termín

E-shop