Personalistika, pracovně právní vztahy (odborný seminář)

Legislativní rámec zaměstnávání pracovníků

Podrobné informace

Co se na kurzu dozvím?

  • Pracovní smlouva nebo dohoda?
  • Rrovné zacházení, dovolená, pracovní neschopnost, pracovní úraz, úmrtí.
  • Jak má vypadat a co obsahovat výběrové řízení?
  • Specifika zaměstnávání cizinců.
  • Správné vedení osobních spisů BOZP, klasifikace rizik a specifika v silniční dopravě.
  • Jak správně zpracovat vnitřní předpisy a pracovní řád?
  • Jak se připravit na kontrolu z inspekce práce?

Kdo bude přednášet?

Mgr. Zdenka Paňáková, Bc. Tomáš Bicera

neplatný termín

E-shop