Personalistika, pracovně právní vztahy 2022 (konzultační seminář)

Legislativní rámec zaměstnávání pracovníků

Co se na kurzu dozvím?

  • Pracovní smlouva nebo dohoda?
  • Rrovné zacházení, dovolená, pracovní neschopnost, pracovní úraz, úmrtí.
  • Jak má vypadat a co obsahovat výběrové řízení?
  • Specifika zaměstnávání cizinců.
  • Správné vedení osobních spisů BOZP, klasifikace rizik a specifika v silniční dopravě.
  • Jak správně zpracovat vnitřní předpisy a pracovní řád?
  • Jak se připravit na kontrolu z inspekce práce?

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
22.11.2022 Personalistika, pracovně právní vztahy 2022 Mělník 3490 / 2992 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop