Novinky v oblasti DPH v dopravě a zasilatelství 2021 (konzultační seminář)

DPH ve vnitrostátní přepravě, mezinárodní přepravě v rámci EU i mimo EU

Kurz je orientován na pracovníky v ekonomických a ekonomicko-administrativních pozicích dopravní firmy. Obsah vzdělávání bude zaměřen na aktualizaci znalostí z oblasti DPH, zejména s ohledem na aktuální vývoj národní a evropské legislativy.

Co se na kurzu dozvím?

  • co obnáší přeprava vnitrostátní, intrakomunitární a s třetími zeměmi
  • které osoby jsou povinné či nepovinné k dani
  • místo plnění u přepravy v jednom členském státě a mezi členskými státy
  • jak dokladovat přepravu poskytnutou osobě nepovinné k dani
  • co patří do činnosti spedic a uplatnění DPH
  • přeprava při dovozu a vývozu, nové znění § 69
  • co si představit pod přepravou subdodávkou
  • přeprava s přenesením povinnosti přiznat daň, s osvobozením od daně
  • přeprava a služby poskytované zahraničními dopravci, z jiných členských států
  • uvádění údajů do Souhrnného hlášení, do Daňového přiznání

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
27.09.2022 Novinky v oblasti DPH v dopravě a zasilatelství 2021 Mělník 3490 / 2992 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop