Novinky v oblasti DPH v dopravě a zasilatelství 2022 (konzultační seminář)

DPH ve vnitrostátní přepravě, mezinárodní přepravě v rámci EU i mimo EU

Kurz je orientován na pracovníky v ekonomických a ekonomicko-administrativních pozicích dopravní firmy. Obsah vzdělávání bude zaměřen na aktualizaci znalostí z oblasti DPH, zejména s ohledem na aktuální vývoj národní a evropské legislativy.

Co se na kurzu dozvím?

  • co obnáší přeprava vnitrostátní, intrakomunitární a s třetími zeměmi
  • které osoby jsou povinné či nepovinné k dani
  • místo plnění u přepravy v jednom členském státě a mezi členskými státy
  • jak dokladovat přepravu poskytnutou osobě nepovinné k dani
  • co patří do činnosti spedic a uplatnění DPH
  • přeprava při dovozu a vývozu, nové znění § 69
  • co si představit pod přepravou subdodávkou
  • přeprava s přenesením povinnosti přiznat daň, s osvobozením od daně
  • přeprava a služby poskytované zahraničními dopravci, z jiných členských států
  • uvádění údajů do Souhrnného hlášení, do Daňového přiznání

 

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop