Manažer silniční dopravy (zkouška)

Cyklus manažerských kurzů, závěrečné testování

Podrobné informace

Desky

V případě absolvování všech kurzů Manažer silniční dopravy I. - IV. je možno přistoupit ke zkoušce a po jejím úspěšném složení získat mezinárodní certifikát. Současně lze zkoušku využít jako efektivní přípravu na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob podle směrnice č. 98/76/EC, resp. zákona č. 111/1994 Sb.

Jak testování probíhá?

  • písemný test obsahuje otázky ze všech tematických okruhů
  • případová studie je zaměřena na komplexní řešení zadaného problému s využitím znalostí všech tematických okruhů
  • každý účastník zpracovává unikátně zadaný problém

 

neplatný termín

E-shop