Manažer silniční dopravy IV. (manažerský kurz)

Cyklus manažerských kurzů, dvoudenní školení

Podrobné informace

ekonomika

Kurz je orientován na rozvoj znalostí řízení a managementu rámci mezinárodních úmluv a specifických přeprav. Je určen manažerům dopravních firem na jednotlivých úrovních řízení firmy. Cílem kurzu je zajistit aktuální znalosti a praktické dovednosti pro provoz a řízení dopravní firmy ve vzájemných souvislostech tak, aby byl efektivní přípravou na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob podle směrnice č. 98/76/EC, resp. zákona č. 111/1994 Sb.

Co se na kurzu dozvím?


1. den: Řízení procesů přepravy v rámci mezinárodních úmluv

  • manažerské rozhodování provozu silniční nákladní dopravy v legislativních souvislostech mezinárodních úmluv
  • manažerská odpovědnost v rámci přepravy

2. den: Řízení procesů přepravy specifického nákladu

  • management firmy provozující přepravu ve zvláštních režimech
  • přepravy specifického nákladu a jejich řízení
  • řízení komunikace se státními autoritami v oblasti zvláštních režimů přeprav

 

neplatný termín

E-shop