Manažer silniční dopravy III. (manažerský kurz)

Cyklus manažerských kurzů, dvoudenní školení

Podrobné informace

právní rámec

Kurz je orientován na rozvoj znalostí strategie řízení a managementu dopravní firmy v právním a ekonomickém rámci podnikatelského prostředí ČR. Je určen manažerům dopravních firem na jednotlivých úrovních řízení firmy. Cílem kurzu je zajistit aktuální znalosti a praktické dovednosti pro provoz a řízení dopravní firmy ve vzájemných souvislostech tak, aby byl efektivní přípravou na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob podle směrnice č. 98/76/EC, resp. zákona č. 111/1994 Sb.

Co se na kurzu dozvím?


1. den: Strategie řízení dopravní firmy v právním rámci podnikání v ČR

  • využití prezentačních dovedností pro řízení dopravní firmy
  • využití obchodní dovedností pro řízení dopravní firmy
  • postupy výběru zaměstnanců, řízení lidských zdrojů v rámci pracovně právních vztahů

2. den: Strategie řízení dopravní firmy v podmínkách ekonomického rámce ČR a EU

  • základní principy podnikání
  • krizový management, projektové řízení ekonomického modelu firmy
  • řízení vztahů finančních funkcí v podniku
  • zvyšování efektivity procesů
  • snižování nákladů
  • zvyšování výkonnosti
  • cenová politika v dopravě

 

neplatný termín

E-shop