Manažer silniční dopravy I. (manažerský kurz)

Cyklus manažerských kurzů, dvoudenní školení

Řízení

Kurz je orientován na rozvoj obecných znalostí a dovedností v řízení a managementu a znalostí v oblasti marketingu včetně jejich aplikace na odvětví silniční dopravy. Je určen manažerům dopravních firem na jednotlivých úrovních řízení firmy. Cílem kurzu je zajistit aktuální znalosti a praktické dovednosti pro provoz a řízení dopravní firmy ve vzájemných souvislostech tak, aby byl efektivní přípravou na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob podle směrnice č. 98/76/EC, resp. zákona č. 111/1994 Sb.

Co se na kurzu dozvím?


1. den: Řízení dopravní firmy

  • základní principy řízení firmy - řízení lidských zdrojů,
  • podpora a rozvoj řídící způsobilosti vedoucích pracovníků
  • efektivní hodnocení ke zvyšování výkonnosti


2. den: Marketing v dopravní firmě

  • aplikace marketingu v dopravě,
  • marketingový plán,
  • marketingové analýzy a strategie,
  • marketingový mix

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
15.09.2021 Manažer silniční dopravy I. Ústí nad Labem 6000 / 5000 (Kč bez DPH)*
23.09.2021 Manažer silniční dopravy I. Liberec 6000 / 5000 (Kč bez DPH)*
05.10.2021 Manažer silniční dopravy I. Kosmonosy - Mladá Boleslav 6000 / 5000 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop