Manažer silniční dopravy I. (manažerský kurz)

Cyklus manažerských kurzů, dvoudenní školení

Řízení

Kurz je orientován na rozvoj obecných znalostí a dovedností v řízení a managementu a znalostí v oblasti marketingu včetně jejich aplikace na odvětví silniční dopravy. Je určen manažerům dopravních firem na jednotlivých úrovních řízení firmy. Cílem kurzu je zajistit aktuální znalosti a praktické dovednosti pro provoz a řízení dopravní firmy ve vzájemných souvislostech tak, aby byl efektivní přípravou na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob podle směrnice č. 98/76/EC, resp. zákona č. 111/1994 Sb.

Co se na kurzu dozvím?


1. den: Řízení dopravní firmy

  • základní principy řízení firmy - řízení lidských zdrojů,
  • podpora a rozvoj řídící způsobilosti vedoucích pracovníků
  • efektivní hodnocení ke zvyšování výkonnosti


2. den: Marketing v dopravní firmě

  • aplikace marketingu v dopravě,
  • marketingový plán,
  • marketingové analýzy a strategie,
  • marketingový mix

 

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop