Komunikační dovednosti v dopravní firmě (manažerské školení)

Vnitrofiremní komunikace a její specifika

Podrobné informace

Kurz je orientován na téma vnitrofiremní komunikace, tvorby pracovních týmů a řízení lidských zdrojů, která patří do portfolia základních manažerských dovedností. Obsah vzdělávání se bude mimo jiné zabývat také specifiky komunikace mezi dispečery a řidiči v dopravní firmě, a to s důrazem na v čase se měnící situace a pokyny v rámci komunikace na dálku s přihlédnutím na protichůdnost zájmů a požadavků u těchto skupin zaměstnanců dopravní firmy.

Co se na kurzu dozvím?

  • využití komunikačních nástrojů k řízení týmů, komunikace uvnitř a mezi týmy
  • specifika komunikace mezi dispečery a řidiči
  • komunikace v krizových situacích – dopravní nehody, komplikované situace řidičů v zahraničí
  • komunikace a jazykové dovednosti
  • komunikační trénink

 

neplatný termín

E-shop