Zkušený dispečer: Řízení kolektivu, jednání s řidiči (odborný kurz)

Minimum teorie, společné hledání optimálního modelu

dispečink


Pro koho je kurz určen?

 • dispečerům a vedoucím dopravy, celým pracovním skupinám
 • jsme odlišní ve své osobnosti, v přístupech, vzorcích sociálního i pracovního chování - to může být využitelná výhoda
 • jsme jiní, ale sledujeme společné cíle firmy

Očekávejte silný koučovací přístup.


Co je cílem kurzu?

 • reflexe pracovních situací a možných konfliktů
 • styly jednotlivců z hlediska efektivní komunikace
 • manažerské dispozice, matice priorit
 • rozhovory, modelové situace zadávání úkolů a hodnocení
 • pracovní pozice řidič - jako nedostatková profese, budování osobnosti řidiče
 • přikazování, přesvědčování, sdílení, delegování a koučink
 • prevence syndromu vyhoření, zátěžové situace v reálné praxi
 • roviny pracovní komunikace
 • silné stránky jednotlivých účastníků

Co se na kurzu dozvím?

 • Co se děje ve firmě z hlediska řízení a vedení, jak jsou vyváženy funkce?
 • Co prožívám, jak se cítím při pracovní komunikaci v roli plánovače, organizátora, vedoucího, kontrolora?
 • Jaké jsou naše pracovní cíle, jaké reálné výsledky a jaký pracovní potenciál?
 • Co budu dělat v roli vedoucího jinak?
 • Co si budu osobně hlídat?

 

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
26.11.2020 Zkušený dispečer: Řízení kolektivu, jednání s řidiči Hradec Králové 2900 / 2400 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop