Dispečer mezinárodní silniční nákladní dopravy (cyklus školení)

Cyklus školení pro dispečery zaměřený na praktické provozování mezinárodní silniční dopravy na území ČR zahraničními dopravci.

mýto

Tento dispečerský cyklus školení je specielně sestaven pro zahraniční dopravce, kteří se chtějí seznámit s provozování mezinárodní silniční dopravy na území České republiky.

Čekají vás 3 jednodenní kurzy.

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

SMLUVNÍ VZTAHY V DOPRAVĚ

Termín školení: 13. června 2023

 • Obchodní a smluvní vztah v návaznosti na legislativu ČR
 • Smlouva zasilatelská a Přepravní smlouva
 • Všeobecné přepravní podmínky
 • Praktické uplatnění Úmluvy CMR
 • Povinnosti dopravce a odesilatele s důrazem na mezinárodní přepravy
 • Přepravní doklad – nákladní list CMR, vyplnění, výhrady
 • Elektronický nákladní list – situace v ČR
 • Reklamace, promlčecí lhůty, řešení sporů a pojistných událostí

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PODMÍNKY SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR

Termín školení: 3. května 2023

 • Technické předpisy pro provoz silničních vozidel v ČR
 • Limitní rozměry a hmotnosti v ČR
 • Nadměrné přepravy a možnosti jejich povolení 
 • Kontrolní vážení, specifika vysokorychlostního vážení
 • Elektronické mýto Czech Toll
 • Specifika dopravních předpisů v ČR: zákazy jízd, zákaz předjíždění nákladních vozidel, omezení vjezdu a transitu
 • Silniční technické kontroly: kontrola zajištění nákladu, kontrola tachografu
 • Sankce, zadržení vozidla, odebrání RZ

PŘEDPISY EU A ČR PRO PROVOZ MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR

Termín školení: 30. května 2023

 • Působnost předpisů EU a mezinárodních dohod na území ČR, zejména nařízení č. 1071/2009 EU, zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb.,
  silniční balíček
 • Podmínky přístupu k trhu a povinnosti zahraničního dopravce
 • Provádění třetizemních a kabotážních přeprav na území ČR
 • Uplatnění sociálních předpisů EU, zejména nařízení č. 561/2006 EU v ČR, nařízení č. 165/2014 EU, směrnice č. 22/2006 EU a prováděcích předpisů
 • Výjimky dle vnitrostátních předpisů v ČR
 • Státní odborný dozor, silniční kontroly zahraničních vozidel
 • Mezinárodní spolupráce kontrolních orgánů

 

V případě nízkého počtu účastníků si vyhrazujeme právo celý cyklus školení zrušit bez náhradního termínu a automatickým vrácením platby.

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
03.05.2023 Dispečer mezinárodní silniční nákladní dopravy Ostrava 11900 / 11900 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop