Akademie mezinárodní silniční nákladní dopravy (cyklus školení)

Cyklus manažerského školení se zaměřením na provozování mezinárodní silniční dopravy na území ČR zahraničními dopravci.

kariéra

Tento manažerský cyklus školení je specielně sestaven pro zahraniční dopravce, kteří se chtějí seznámit s provozování mezinárodní silniční dopravy na území České republiky.

Čekají vás 4 kurzy rozdělené do 2 x 2 dní.

 

OBSAH ŠKOLENÍ:

MANAGEMENT DOPRAVNÍ FIRMY

Termín školení: 9. května 2023

 • Úloha řídících pracovníků dopravní firmy
 • Principy a struktura řízení firmy
 • Specifika nadnárodních společností
 • Vztahy majitele, zaměstnavatele a zaměstnanců
 • Vztahy dispečerů a řidičů, specifika v případě zahraničních řidičů
 • Podpora a rozvoj řídících schopností vedoucích pracovníků
 • Řešení krizových situací
 • Východiska pro stabilitu a rozvoj dopravní firmy

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PODMÍNKY SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR

Termín školení: 14. června 2023

 • Technické předpisy pro provoz silničních vozidel v ČR
 • Limitní rozměry a hmotnosti v ČR
 • Nadměrné přepravy a možnosti jejich povolení 
 • Kontrolní vážení, specifika vysokorychlostního vážení
 • Elektronické mýto Czech Toll
 • Specifika dopravních předpisů v ČR: zákazy jízd, zákaz předjíždění nákladních vozidel, omezení vjezdu a transitu
 • Silniční technické kontroly: kontrolu zajištění nákladu, kontroly tachografu
 • Sankce, zadržení vozidla, odebrání RZ

LEGISLATIVA MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR

Termín školení: 15. června 2023

 • Působnost předpisů EU a mezinárodních dohod na území ČR
 • Podmínky přístupu k trhu
 • Povinnosti zahraničního dopravce
 • Kabotáž na území ČR
 • Založení dopravní firmy v ČR
 • Uplatnění sociálních předpisů EU, zejména nařízení č. 561/2006 EU v ČR
 • Výjimky dle vnitrostátních předpisů v ČR
 • Státní odborný dozor, silniční kontroly zahraničních vozidel
 • Mezinárodní spolupráce v oblasti legislativy a kontrol

OBCHODNÍ VZTAHY V DOPRAVĚ

Termín školení: 10. května 2023

 • Obchodní a smluvní vztah v návaznosti na legislativu ČR
 • Smlouva zasilatelská a Přepravní smlouva
 • Všeobecné přepravní podmínky
 • Úmluva CMR
 • Povinnosti dopravce a odesilatele s důrazem na mezinárodní přepravy
 • Přepravní doklad
 • Elektronický nákladní list – situace v ČR
 • Výhrady, reklamace, spory

 

V případě nízkého počtu účastníků si vyhrazujeme právo celý cyklus školení zrušit bez náhradního termínu a automatickým vrácením platby.

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
09.05.2023 Akademie mezinárodní silniční nákladní dopravy Brno 15900 / 15900 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop