Akademie manažerské psychologie IV. (cyklus školení)

Akademie manažerské psychologie IV. je závěrečný cyklus školení v praxi. Na vlastní kůži si vyzkoušíte techniky pro rozvoj vašich pracovníků, zjistíte jak předcházet přetěžování zaměstnanců a nehodám.

Psychologie - komunikace

Pro koho je kurz určen?

 • znalosti a techniky z oblasti psychologie využijete v každodenním pracovním procesu..
 • tento tréninkový kurz s množstvím praktických rad, doporučení a získaných dovedností se hodí každému..
 • tentokrát vždy dvoudenní školení

 

Co pro vás máme připraveno?

1. MODUL (doprovodný program na lezecké stěně)                                                                                          

Možnosti rozvoje pracovníků pohledem psychologie

24. - 25. června 2021     Ústí nad Labem

 • Příčiny motivace či „nemotivace“ pracovníků pro rozvoj.
 • Jaké jsou možnosti rozvoje při omezených finančních zdrojích.
 • Techniky coachingu v praxi, jejich výhody a limity.
 • Personálně psychologické metody v praxi.
 • Teambuildingové aktivity v praktických ukázkách.

                                                                        

2. MODUL (doprovodný program: simulace dopravní nehody - záchrana řidiče)                                                                                             

Možnosti, jak předcházet přetěžování pracovníků na pracovišti

14. - 15. října 2021     Ústí nad Labem

 • Jak se projevuje přetížení v důsledku pracovní zátěže.
 • Jak takovému přetížení zabránit.
 • Jak rozpoznat již rozvinutou psychickou poruchu chování.
 • Jaké jsou možnosti „první psychické pomoci“ na pracovišti.
 • Techniky nácviku fyzioterapeutických technik a cvičení pro kancelářské profese a zaměstnance pracující v dopravě.

                                               

3. MODUL (doprovodný program - intenzivní fyzioterapie)                                                                                      

Možnosti, jak předcházet nehodám z pohledu psychologie

16. - 17. září 2021    Ústí nad labem

 • Jaké jsou typické příčiny nehodovosti z pohledu psychiky a jak jim zabránit.
 • Pozornost člověka jako klíčový faktor nehodovosti, jaké jsou možnosti prevence.
 • Technika versus člověk – optimalizace fungování člověka a dopravního prostředku.
 • Specifika silniční dopravy, metodika analýzy „skoronehod“.
 • Nácvik konkrétních nehodových situací se zaměřením na silniční dopravu.

                                                   

         

Jak dlouho kurz trvá?

 • 3x dvoudenní kurz

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
24.06.2021 Akademie manažerské psychologie IV. Ústí nad Labem 22900 / 19900 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop