Akademie manažerské psychologie III. (cyklus školení)

Další možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti aplikované psychologie.

Psychologie

Pro koho je kurz určen?

 • Jste absolventy prvního, druhého nebo dokonce obou ročníků Akademie manažerské psychologie? Pak přesně pro vás je vytvořen tento kurz.
 • Máte možnost pokračovat a osvojit si psychologii v praxi.

 

Co pro vás máme připraveno?

1. MODUL                                                                                            12. března 2020

Možnosti prevence vyhoření z pohledu těla i mysli
Aby naše tělo i mysl fungovaly, jak mají.

 • Jde o kombinovaný modul obsahující psychologickou, ale i fyzioterapeutickou edukační část.
 • Budeme mluvit o tom, jak přicházející vyhoření rozpoznat .
 • Co je a co není vyhoření a jak mu předcházet z teoretického pohledu.
 • Probereme si techniky práce s vlastním tělem při sedavém zaměstnání.
 • Ukážeme si, co můžeme v krátkém čase udělat pro svou páteř a tělo.        

                                                                        

2. MODUL                                                                                            18. srpna 2020

Možnosti zavádění inovací ve firemním prostředí pohledem psychologie
Cesty ke zvládání stoupajícího množství změn.

 • Řekneme si, jak předejít rezistenci ze strany zaměstnanců.
 • Ukážeme principy efektivního zavádění změny, vizí a inovací z hlediska psychologie.
 • Zmíníme případové studie zavádění inovačních projektů, kdy je třeba přesvědčit zaměstnance a „nadchnout“ pro nové směry.
 • Prezentované zkušenosti opřeme o příklady z praxe při zavádění nových informačních systémů ve firmě.
 • Připomeneme si, že zavádění inovací není jen o systémech, ale hlavně o člověku.

                                               

3. MODUL                                                                                     11. - 12. června 2020

Možnost zjišťování a ovlivňování motivace člověka k výkonu jeho činnosti
Odladěná psychika i tělo manažera jako základ úspěchu.

 

 • Speciální kombinovaný závěrečný modul zahrnující jak oblast psychiky, tak i oblast těla.
 • Slovy psychologa se podíváme na možnosti psychologického působení na zvýšení výkonnosti člověka. Vedle psychologických nástrojů si řekneme tak něco o stimulačních látkách, jejich možnostech, limitech a úskalích.
 • Slovy odborníka na relaxaci si řekneme něco o její prospěšnosti, a hlavně si některé rychle použitelné techniky relaxace vyzkoušíme v praxi.

                                                   

4. MODUL                                                                                                13. října 2020

Možnosti využití sociální psychologie při řízení týmu
Zákonitosti skupinové dynamiky, tkeré ovlivňují chování lidí v týmu.

 • Podíváme se na člověka v rámci pracovní skupiny.
 • Řekneme si něco o možnosti změny chování člověka ve skupině.
 • Připomeneme zákonitosti fungování pracovních skupin.
 • Ukážeme, jak zásadní může být vliv ostatních na naše chování.
 • Vysvětlíme principy vedení skupiny při krizovém řízení.

                                                      

5. MODUL                                                                                            10. listopadu 2020

Možnosti využití psychologie osobnosti v obchodní a manažerské praxi
Každý z nás jsme jiný, byť v něčem fungujeme velmi podobně.

 • Podíváme se na osobnost člověka pohledem pracovní psychologie.
 • Ukážeme si metodu odhadu osobnostních rysů v reálných situacích.
 • Řekneme si něco o neverbálním projevu, tedy „řeči těla“ a její možnosti využití v praxi.
 • Připomeneme úlohu temperamentu člověka a jeho vliv na chování v pracovním prostředí.
 • Zmíníme jak zvládnout setkání s člověkem s narušenou osobností v pracovní praxi.

Jak dlouho kurz trvá?

 • 4x jednodenní kurz + 1x dvoudenní kurz

 

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop