Akademie manažerské psychologie II. (cyklus školení)

Volné pokračování rozvojového kurzu aplikované psychologie

balonky2

 

Pro koho je kurz určen?

 • Absolventům prvního kola Akademie manažerské psychologie I., ale i všem ostatním, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti aplikované psychologie.
 • Témata jsou samostatná a nenavazujína první cyklus školení.

 

Co pro vás máme připraveno?

 

1. MODUL

Zvládni si udržet zdraví
Když psychika a tělo fungují jak má.

01.02.2022 Ústí nad Labem

 • Práce s vlastní psychikou z pohledu udržení si zdraví.
 • Podmínky racionální životosprávy z pohledu stravování (hostem bude poradce pro výživu).
 • Jak nenásilně „propašovat“ zdravé stravovací návyky do našeho každodenního života.
 • Jak si udržet psychickou rovnováhu a zdraví i v náročných životních obdobích.
 • Budeme se bavit nejen o tom, co je možné změnit, ale také jak si tuto změnu v našich životech dlouhodobě udržet.

 

2. MODUL                                                                              

Zvládni své manažerské role
Řízení firmy pohledem psychologe a efektivní komunikace pro pokročilé.

22.02.2022 Ústí nad Labem

 • Jak zvládat roli manažera.
 • Co si představit pod pojmem psychologie řízení firmy a jak ji aplikovat.
 • Jak jsou principy rozhodování a metody podpory rozhodování.
 • Ideální vůdce „asi“ neexistuje.
 • Autorita manažera a co ji podporuje.
 • Podniková kultura jako základ komunikace ve firmě.
 • Jak odhalit manipulativní komunikaci.
 • Fungování a uvědomění si neverbální komunikace.
 • Email, chat a další, jejich možnosti a limity v manažerské komunikaci.
 • Informační role manažera a principy sdělování zásadních informací.

 

3. MODUL                                                                               

Zvládni marketingovou komunikaci
Aplikovaná psychologie ve světě marketingu.

22.03.2022    Ústí nad Labem

 • Člověk jako zákazník.
 • Správný marketing je „psychologické umění“, protože se snažíme působit na lidi.
 • Co člověka ovlivňuje při nakupování. Jak toho můžeme sami využít ve své práci.
 • Psychologie reklamy v praxi. Příklady reálných využití z prostředí mezinárodních firem.
 • Kreativita jako klíč k obchodnímu úspěchu.
 • Marketing jako nástroj pro udržení a získávání zákazníků.
 • Budování značky a image firmy.

 

4. MODUL

Zvládni si udržet oporu svých blízkých
Důležité vztahy a možnosti jejich udržování i při náročném pracovním tempu úspěšného manažera.

26.04.2022 Ústí nad Labem

 • Nejen prací je člověk živ.
 • Pro dlouhodobé podávání vysokého pracovního výkonu je vztahové zázemí člověka klíčové.
 • Jak  zvládnout náročnou práci a rodinný život „Work and Life Balance“ - jen heslo, nebo se dají tyto zásady přenést do reálného života.
 • Rodina jako opora při náročných pracovních období. A jak to zařídit.
 • Práce s emocemi aneb je to o komunikaci v rodině.
 • Fungující vztahy mají svoje pravidla, která se dají osvojit.

 

5. MODUL                                                                              

Zvládni svoje myšlenky
Jak zvládat negativní emoce, myšlenky a posílit sebekontrolu.

26.-27.05.2022    Vír (u Bystřice nad Pernštejnem)

 • Jaké pracovat s negativními emocemi?
 • Sebekontrola a sebeovládání (rozčílení, hněv apod.).
 • Myšlenkové stereotypy, které nás brzdí.
 • Možnosti a limity sebemotivace a autosugesce.
 • Obtěžující myšlenky (obavy, strach a další), jak nás ovlivňují.
 • Konkrétní postupy, které v praxi pomáhají.
 • Jak funguje náš „hardware“ (mozek) a jak se to dá využít v praxi (při myšlení, učení, rozhodování, výchově apod.).

Jde o prodloužený modul, jehož součástí je i doprovodný program pohybu po zajištěné stěně. Tato aktivita souvisí s prezentovaným tématem a posiluje tak získanou dovednost práce s vlastními myšlenkami a emocemi.

 

Jak dlouho kurz trvá?

 • 4 x jednodenní kurz + 1 x dvoudenní kurz

 

MÁTE ZÁJEM POUZE O NĚKTERÁ TÉMATA? Napište nám, přihlásíme Vás na konkrétní dny. 

Kontakt: skoleni@cesmad.com

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop