Akademie manažerské psychologie I. (cyklus školení)

Komplexní rozvojový kurz aplikované psychologie

balónky


Pro koho je kurz určen?

 • Chcete si osvojit znalosti a techniky z oblasti psychologie, které lze využít v každodenním pracovním procesu?
 • Chcete na vlastní kůži absolvovat rozvojový kurz s množstvím praktických rad, doporučení a získaných dovedností?

 

Co máme pro vás připraveno?                                                              

 

1. MODUL                                                                                       11. února 2020

Zvládni sám sebe
Budování psychické odolnosti a stressmanagement.

 • možnosti udržení našeho zdraví (psychického i tělesného) v podmínkách neustálého tlaku na vysoký pracovní výkon
 • teoretická východiska (psychika, tělo a pracovní zátěž) a možnosti jejich aplikace v reálném pracovním prostředí
 • jak zvládnout dlouhodobou zátěž + naši reakci v náročných a stresových situacích
 • jak „nevybouchnout“ a udržet konstruktivní komunikaci, ale přesto si následně najít cestu pro uvolnění
 • připomeneme si techniky práce s časem a jejich nenásilné zapojení do každodenní pracovní praxe, techniky zvládání stresu prokazatelně pomáhají ke zlepšení zdravotního stavu, pocitu osobní pohody a pracovní výkonnosti
 • tematické oblasti: stres a co o něm dnes víme; působení psychické zátěže na naše tělo; možnosti budování psychické odolnosti; zvládání náročných situací; zásady práce s časem a vlastní energií během dne

                                                                                  

2. MODUL                                                                                      9. června 2020

Zvládni vybrat dobrý tým
Výběr zaměstnanců a tvorba fungujícího týmu.

 • fungující tým je tvořen jednotlivci a každý z nich může svým přístupem prospět celku, nejde vždy jen o dosažení stanovených cílů
 • pracovní skupina je také místem, kde dlouhodobě trávíme velkou část našich dnů
 • z pohledu vedení firmy: spokojení pracovníci jsou výhodou – pracují samostatně, jsou motivovaní a mají nižší absence
 • z pohledu zaměstnance: pracovní skupina s dobrou atmosférou je místo, kde rád tráví svůj čas
 • možnosti moderní psychologie, které využívá v oblasti výběru členů skupiny a jejich motivace
 • principy fungování ideální pracovní skupiny z pohledu komunikace a možnosti, které máme pro posílení týmového ducha
 • tematické oblasti: psychologické metody výběru zaměstnanců; principy motivace; budování fungujícího týmu                                                       

 

3. MODUL                                                                                       21. července 2020

Zvládni požadavky náročných zákazníků
Metody řízení vztahu se zákazníkem a techniky komunikace.

 • se zákazníky se musíme naučit dlouhodobě vycházet a udržet si dobrý vztah
 • představíme si principy tzv. proklientské komunikace
 • typy klientů, jejich potřeby a možnosti volby komunikace
 • obtížné situace - jak na ně reagovat, modelové situace
 • jak neztratit klienta pro společnost a zároveň zvládnout „sám sebe“, své emoce a stresovou situaci jako takovou
 • interní zákazník – kolegyně/kolega, kterému pomáháme s pracovním úkolem, např. komunikace řidič a dispečer, vedoucí a pracovník
 • tematické oblasti: principy vztahu se zákazníkem; efektivní komunikace; komunikace při stresových událostech a v časovém tlaku; vnitrofiremní komunikace

                                                   

4. MODUL       V TERÉNU                                                                  3. - 4. září 2020

Zvládni změny a krize
Řízení změny a krizový management z pohledu psychologie.

 • neustálé změny se staly součástí mnoha pracovních odvětví, přirozenou reakcí lidí na změny bývá vzdor
 • člověk se přizpůsobuje pomaleji, než se od něj očekává
 • psychologie řízení změny z pohledu vedení firmy a zároveň z pohledu zaměstnance, resp. jeho reakce na změnu, úskalí sdělování změn zaměstnancům
 • přijímat změny z pozice zaměstnance se dá naučit, reálné příklady
 • zásady pozitivní psychologie a s ní související otevřená komunikace
 • krizový management, jeho úskalí a možnosti zvládání pohledem psychologie
 • tematické oblasti: řízení změny; přijetí změny; změna jako krize versus změna jako možná příležitost

                                                           

5. MODUL                                                                                       3. listopadu 2020

Zvládni svou pracovní kariéru
Pocit pracovní spokojenosti a jak ho dosáhnout.

 • pracovní kariéra je v myslích mnoha lidí zakořeněna jako neustálé stoupání ve firemní hierarchii, neměnit může být také strategií kariéry
 • loajalita a setrvání na pozici je oceňována daleko více
 • rozhodnutí setrvat na stávající pozici a prohlubovat svoje znalosti, dovednosti a expertní úroveň se dnes velmi cení a může naplňovat
 • využití psychologie při rozvoji silných stránek a posílení chybějících kompetencí při změně pracovní náplně i při setrvání na současné pozici
 • otázka motivace ke změně, co nás vnitřně tlačí a jaké jsou spouštěče našich rozhodnutí pro změnu kariéry
 • otestujeme vlastní pracovní motivaci
 • tematické oblasti: pracovní kariéra; pocit spokojenosti a jak ho dosáhnout; silné stránky a chybějící kompetence

                                                           

6.   MODUL                                                                                 1. prosince 2020

 

Zvládni používat to, co ses na kurzu dozvěděl
Aplikace poznatků manažerské psychologie v praxi.

 • poznatky moderní psychologie, psychologie jako věda a její aplikace na lidský element
 • psychologie jako univerzální věda
 • psychologické znalosti můžeme aplikovat na sebe sama
 • věnováno aplikované manažerské psychologii v její podstatě, pro vedení ostatních a vedení sebe sama směrem k určeným cílům
 • jak známe sami sebe? jak dokážeme motivovat sebe a ostatní? jak dokážeme komunikovat s ostatními? vést je a být jim příkladem?
 • není důležité jen to, co říkáme, ale i jak to říkáme
 • vlastním stresem a nervozitou můžeme ovlivnit fungování a atmosféru celé pracovní skupiny
 • to co jsme se naučili, znovu propojíme a vyzkoušíme v konkrétních situacích
 • jak nenásilně „propašovat“ do našich každodenních životů nabyté vědomosti
 • tematické oblasti: shrnutí manažerské psychologie; možnosti a limity její aplikace; vlastní zkušenost

 

Jak dlouho kurz trvá?

 • 5 x jednodenní kurz + 1 x dvoudenní kurz ZDARMA

 

Jak se rozloučíme?

 • po absolvování prvních pěti bloků akademie je účastník přizván k závěrečnému dvoudennímu bloku, který je zdarma
 • závěrečný bonusový blok procvičuje v reálné praxi nabyté znalosti

 

 

K TOMUTO TÉMATU NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLÁNOVÁN KONKRÉTNÍ TERMÍN

E-shop