Obchodní vztahy v silniční dopravě (odborný seminář)

Povinnosti a odpovědnost dopravce a další podmínky smluvních vztahů. Jeden ze seminářů z cyklu školení Akademie dispečera dopravní firmy.

Úmluva CMR

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • pro pracovníky středního managementu dopravních a spedičních firem
 • obsahu kurzu je orientován na využití poznatků v každodenní praxi dispečera nebo disponenta při sjednávání a plánovaní konkrétních přeprav

 

CO SE NA KURZU DOZVÍM?

 • smluvní vztahy v silniční dopravě: zasilatelská smlouva, přepravní smlouva
 • působnost občanského zákoníku a Úmluvy CMR
 • Úmluva CMR
 • povinnosti a odpovědnost dopravce
 • náležitosti přepravního dokladu, nákladní list CMR
 • elektronický nákladní list, digitalizace dokumentů a procesů
 • náhrady škody, pojistné události
 • obchodní doložky INCOTERMS 2010
 • zásady obchodního jednání

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
07.06.2022 Obchodní vztahy v silniční dopravě Mělník 4400 / 3900 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop