Vyplácení diet řidičů (odborný seminář)

  • předpisy, které tvoří podmínky cestovních náhrad s aktuálními úpravami
  • charakteristika úpravy cestovních náhrad ve vztahu k zákoníku práce
  • výklad obecných ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
  • východiska úpravy cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. rozpočtovou sféru
  • podrobnější výklad úpravy jednotlivých institutů
  • vztah úpravy cestovních náhrad k daňovým předpisům

 

Podrobný popis školení

V silniční dopravě, především v mezinárodní, je téma poskytování cestovních náhrad („diet") významnou položkou v ekonomice dopravní firmy. Pro řidiče vedle mzdy představují vyplácené cestovní náhrady nezanedbatelný příjem a dopravní firmy se snaží využívat zákonných prostředků při vyplácení cestovních náhrad k „optimalizaci" odměňování svých řidičů. K takovému postupu je však potřeba dobře znát příslušné předpisy, aby se předešlo případnému konfliktu se zněním zákona, neboť „manévrovací prostor", daný zákonem je přísně vymezen. V průběhu semináře bude podán výklad k úpravě cestovních náhrad v zákoníku práce a poukázáno na nejčastěji se vyskytující chyby a omyly při aplikaci této úpravy. Odborníky na toto téma budou zodpovězeny připomínky a vysvětleny nejasnosti.

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
23.11.2017 Vyplácení diet řidičů Hradec Králové 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop