Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě (odborný seminář)

Nová pravidla přepravní smlouvy budou platit od 1. 1. 2019 a budou se nově vztahovat i na vnitrostátní přepravu

Úmluva CMR

Pro koho je kurz určen?

 • Znáte nová pravidla přepravní smlouvy?
 • Potřebujete znát působnost Úmluvy CMR?
 • Týká se vás nějakým způsobem odpovědnost za přepravu v mezinárodní i vnitrostátní dopravě?
 • Pro dispečery, disponenty, řidiče, majitele a vedoucí pracovníky dopravních a zasílatelských firem.

Co se na kurzu dozvím?

 • co přináší novela zákona o silniční dopravě pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy
 • pojetí, rozsah, působnost, klíčová ustanovení Úmluvy CMR
 • jaký je vztah ustanovení Úmluvy CMR a občanského zákoníku ČR, tj. také co řeší Úmluva CMR, a co může být v přepravní smlouvě řešeno příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
 • jak vzniká přepravní smlouva
 • kdy se dostává zasílatel do právní pozice odpovědného dopravce
 • jaká je odpovědnost silničního nákladního dopravce a případná jeho náhradová povinnost
 • současné tendence postupů objednavatelů přeprav vůči dopravcům – jaké požadavky objednávky přepravy resp. jaká ujednání přepravní smlouvy mohou být (bývají) pro dopravce rizikovými
 • výklady k zásadním ustanovením Úmluvy CMR např. jaké jsou povinnosti dopravce resp. jeho řidiče při převzetí zásilky k přepravě (na nakládce); právní význam a náležitosti nákladního listu; právní význam případných výhrad dopravce resp. jeho řidiče při převzetí zásilky k přepravě + praktické příklady výhrad dopravce, atd.
 • možnosti využití elektronického nákladního listu - prezentace e-CMR připraveného ČESMADEM BOHEMIA
 • vysvětlíme, jak používat národní nákladní list pro vnitrostátní dopravu
 • jaké jsou zákonné možnosti dopravce pro zproštění se své odpovědnosti při škodě na jím přepravované zásilce
 • jak mají být realizovány reklamační postupy – jak v praxi řešit případy úplné či částečné ztráty, poškození, opožděného dodání zásilky
 • téma hrubé nedbalosti ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR
 • o významných stanoviscích (judikátech) českých a zahraničních soudů k otázkám odpovědnosti dopravce
 • kdy jde a kdy nejde o přepravu prováděnou postupně několika dopravci (využívání/zneužívání pojmu „postupný dopravce“)
 • jaký je rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti dopravce a pojištěním přepravované zásilky + negativní důsledky nerozlišování těchto druhů pojištění

 

Kdo bude přednášet?

Mgr. Tomáš Roubal

Související obrázky

národní nákladní list pro vnitrostátní dopravu

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
17.12.2018 Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě Praha 4 2900 / 1900 (Kč bez DPH)*
18.12.2018 Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě České Budějovice 2900 / 1900 (Kč bez DPH)*
17.01.2019 Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě Ostrava 2900 / 1900 (Kč bez DPH)*
22.01.2019 Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě Hradec Králové 2900 / 1900 (Kč bez DPH)*
24.01.2019 Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě Plzeň 2900 / 1900 (Kč bez DPH)*
05.02.2019 Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě Ústí nad Labem 2900 / 1900 (Kč bez DPH)*
21.02.2019 Úmluva CMR ve vnitrostátní dopravě Brno 2900 / 1900 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop