Uložení a upevnění nákladu (odborný seminář)

obsah semináře je koncipován také pro kurz pravidelného školení řidičů

  • odpovědnost za uložení a zajištění nákladu na vozidle, zákony a předpisy
  • zatížení a namáhání nákladu
  • nákladní dopravní prostředky
  • nakládání - způsoby, předpisy, doklady vozidla, rozmístění
  • zajišťovací prostředky
  • metody a principy - tvarové a silové zajištění, výpočet počtu úvazů
  • řešení typických případů zajištění nákladu

Podrobný popis školení

Jedná se o jednu z nejdůležitějších a zároveň problematických oblastí v provozování silniční nákladní dopravy, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní. Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA proto zpracovalo materiály, které vychází z norem ČSN EN 12 195, které jsou technickou vyhláškou stanoveny jako závazné a dále z předpisů a praxe ve státech, kde jsou v této oblasti značné zkušenosti. Seminář je prováděn názornou formou, včetně řešení typických případů. Účastníci semináře, určeného pro řidiče i dispečery, obdrží školicí publikaci. Seminář poskytuje komplexní přehled informací od legislativních požadavků a fyzikálních zákonitostí po praktické aplikace.

Na seminář je možné se přihlásit v termínech a místech konání školení řidičů -

modul Uložení a upevnění nákladu.

E-shop