Technické podmínky provozu silničních vozidel (odborný seminář)

  • přehled technických předpisů v oboru silniční dopravy, zejména zákon č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky, vazba na směrnice ES a předpisy EHK OSN
  • limitní rozměry a hmotnosti vozidel v ČR a jednotlivých evropských zemích
  • registrace a registrační značky
  • technická způsobilost vozidel v provozu
  • pravidelné technické prohlídky vozidel - rozsah, periody
  • registr a registrace vozidel
  • volba optimálního vozidla nebo soupravy, modulární soupravy

Podrobný popis školení

Od 1.1 2014 nabývá účinnost novela zákona o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Na tento zákon navazuje několik dalších prováděcích předpisů, důležitých pro provozovatele silničních vozidel. Seminář je určen zejména pro zaměstnance dopravních a logistických firem, kteří zodpovídají za vhodný výběr vozidel , jejich technické prohlídky a provozní podmínky. V semináři jsou zdůrazněny změny zákona, zvláště v případě registrací vozidel a registračních značek. Jako zásadní oblast pro dopravce jsou vysvětleny limitními rozměry a hmotnosti vozidel, kategorizace limitů emisí škodlivin a podmínky konfigurací vozidlových souprav. Aktuální součástí semináře jsou informace o modulárních soupravách a koncepčních konstrukcích vozidel pro zvýšení kapacity přepravy.

Nabídka školení
Termín Název školení Místo konání Cena (Kč bez DPH)*  
21.06.2017 Technické podmínky provozu sil.vozidel České Budějovice 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*
31.08.2017 Technické podmínky provozu sil.vozidel Hradec Králové 2300 / 1500 (Kč bez DPH)*

* Cena základní/cena pro členy ČESMAD BOHEMIA. U školení ADR konečná cena závisí na zvoleném typu a rozsahu kurzu - viz detail školení.

E-shop