PROGRAM exkluzivního kurzu Podnikáme v Evropě?!

Přinášíme vám podrobný program, nechte se navnadit..

1. den

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU NA TRH SILNIČNÍ DOPRAVY
přednášet bude: Ing. Jan Medveď – expert pro legislativu a mezinárodní vztahy

 • Náš renomovaný zástupce v oblasti mezinárodních vztahů nám oznámí, co se momentálně děje v Bruselu – jak jsou projednávány návrhy změn předpisů, a kam se posouvá uplatnění směrnice o vysílání zaměstnanců.
 • Upřesní stav požadavků na evidenci minimální mzdy v konkrétních zemích a zejména posled- ní zkušenosti z kontrol a sankcí.
 • Můžeme společně prodiskutovat, jak se staví IRU za zájmy silničních dopravců a jaká je mo- mentální pozice ČESMADu. Vítány jsou jakékoli náměty kam se posunout v jednání se sdruže- ními zemí V4, zahraničními asociacemi (zejména BGL) a dalšími institucemi.

BEZPEČNÁ KANCELÁŘ
přednášející: Ing. Filip Obdržálek a Jiří Schmidt – specialisté v oblasti řízení obchodních rizik

Možná si vůbec neuvědomujeme, proč je nutné zajištění počítačové a personální bezpečnosti firmy. Poslechněme si důležitá upozornění a nepodceňujme případná rizika:

 • Zkušený specialista vysvětlí základy o ochraně osobních údajů v kontextu nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR).
 • Chápeme správně bezpečnou komunikaci – počítačů, sítí a telefonů? Jak nebezpečné mohou být odposlechy?
 • Je důležité si uvědomit právní rámec provádění odposlechů a podobných zásahů do osobní a firemní bezpečnosti!
 • A také rizika používání chytrých mobilních telefonů a možnosti ochrany proti jejich odposlechu!
 • Některá rizika možná vůbec nepředpokládáme: návštěvy, prostorové odposlechy, bezpečnost financí, pohledávky..
 • Ke konkrétním případům bude možná konzultace.

 

2. den

PSYCHOLOGICKÉ BOZP PRO MANAŽERY
přednášející: PhDr. Ing. Martin Pospíchal – specialista aplikované psychologie

 • V podmínkách neustálého tlaku pracovních požadavků není jednoduché si udržet dobrou zdravotní kondici ale je to nezbytné v osobním i firemním zájmu! Proto je třeba lépe poznat, co naše tělesné pochody ovlivňuje!
 • Mysl a tělo jsou jeden celek – sami na sobě můžeme ověřit jak minimalizovat dopad stresu na naše zdraví.
 • Je dobré umět si sám ověřit „jak na tom jsem“ a jak rychle a účinně lze „dobíjet baterky“ po náročných situacích.
 • Výsledkem předchozích „cvičení“ je osvojení schopnosti zvládnout sebe sama v situaci akut- ního stresu a umění sebeovládání. Tyto schopnosti si bude možné ověřit dobrovolným testem a následně kvalifikovaně vyhodnotit!

 

Bohatý doprovodný program..
Během pobytu využijte příležitost vyměnit si zkušenosti s ostatními..

Zveřejněno dne: 08. srpna 2017 |  Autor: i.jančíková, školicí středisko

E-shop